REMINDER!!!!! Inhoudelijke ouderavond MORGEN Woensdag 7 juni Inloop met koffie …

REMINDER!!!!!

Inhoudelijke ouderavond
MORGEN Woensdag 7 juni
Inloop met koffie 19.45 uur
Start 20.00 uur
Einde uiterlijk 22.00 uur

U komt toch ook? Uw mening en inbreng telt!

We gaan met elkaar in gesprek over de uitkomsten van de Tevredenheidspeilingen. Zie ook info in de laatste nieuwsbrief.