Bekijk deze email in de browser
Nr. 05 -  19 november 2021
Inhoud Nieuwsbrief
 • Kalender
 • Aankomende vervangingen
 • Kind op Maandag
 • Oproep: Inschrijving kleuters
 
 • PWA in ontwikkeling
 • Sinterklaas
 • Nijkerk Sportief en Gezond
 • Jeugdfonds Sport & Cultuur

Kalender

Ma. 22 nov.:
Facultatieve gesprekken
Di. 23 nov.:
MR-vergadering
Vr. 3 dec.:
Sinterklaasfeest

Klik
hier voor de volledige jaarkalender!

Komende vervangingen

Do 25 nov.:
Groep 1/2 (externe invaller)

 

Kind op Maandag

Week 45 (08/11 - 12/11) – Jij hebt talent 
Genesis 41: 9-57 en Genesis 42 
Jozef legt de dromen van de farao uit: na zeven jaren van overvloed komen zeven jaren van hongersnood. Hij krijgt zelf de opdracht om zijn goede plannen uit te voeren. De hongersnood slaat ook toe in Kanaän, waar Jozefs vader en broers wonen. De broers gaan naar Egypte omdat ze gehoord hebben dat daar graan is.


Week 46 (15/11 - 19/11) – Kan ik je vertrouwen? 
Genesis 43: 1-34 en 44: 1-13 
Jozef heeft zijn broers gezegd dat ze alleen terug mogen komen als de jongste broer Benjamin meekomt. Zo staan uiteindelijk alle broers bij elkaar. Kunnen ze elkaar vertrouwen? Jozef laat een zilveren drinkbeker in de bagage van zijn broers verstoppen en beschuldigt hen van diefstal.

Oproep: Inschrijving kleuters voor schooljaar 2022-2023

In de komende maanden gaan we ons weer richten op de leerlingaantallen voor komend schooljaar. Dat klinkt nog een heel eind weg, maar deze informatie is nodig in de voorbereiding op de nieuwe groepsindeling en de formatie. Wanneer u een kind heeft dat voor of gedurende het schooljaar 2022-2023 4 jaar wordt en u uw kind wilt aanmelden op de PWA, willen wij u vragen om uw kind alvast bij ons aan te melden. U kunt hiervoor een bericht sturen naar directie.wa@pcogv.nl of aanmelden via onze website. Voor schooltijd een inschrijfformulier vragen via het aanspreekpunt bij de deur kan natuurlijk ook altijd.

PWA in ontwikkeling

Kinderraad
Op vrijdag 12 november heeft de eerste vergadering van de kinderraad plaatsgevonden. De volgende punten zijn besproken:
 • Afspraken binnen de kinderraad
 • Kiezen van een notulist
 • Inventarisatie van belangrijke vergaderpunten voor dit schooljaar.
 • Communicatie over het circuit: Hoe kunnen we ouders goed uitleggen en laten zien hoe het circuit voor de basisvakken werkt? De kinderen hebben hier samen over gebrainstormd en hebben hierin leuke en goede ideeën aangedragen.
 • Renovatie PWA: Wat is belangrijk aan de sfeer van het gebouw en hoe kunnen we dat behouden? Wat is er dan nodig? De kinderen vragen dit uit in hun eigen klas en geven hiervan een terugkoppeling.
De kinderen ontvangen een eigen kinderraad map, waarin zij alle stukken kunnen bewaren. Daarnaast maken zij voor hun eigen klas een ideeënbox, die zij actief kunnen inzetten. De volgende vergadering is in december.
 
Circuit
Vorig schooljaar hebben we het werken in circuit verder uitgewerkt. Ook dit schooljaar zijn we hiermee bezig. Met alle Corona maatregelen van de afgelopen tijd was het een uitdaging om ouders daarin mee te nemen. Waar we ander bijvoorbeeld een kijkochtend hadden georganiseerd, hebben we nu geprobeerd om de werkwijze te beschrijven en te visualiseren met behulp van onze praatplaat. Toch merken we dat onze manier van werken nog niet bij alle ouders helder is. Zoals u hierboven heeft kunnen lezen, heeft de kinderraad hierover nagedacht. De komende tijd zullen we u op verschillende manieren verder inhoudelijk meenemen in ons circuit.

Sinterklaas

Lootjes trekken groep 5-8   

Op 3 december vieren de kinderen in de bovenbouw het Sinterklaasfeest door gedichten voor te lezen en surprises en cadeautjes uit te pakken. En misschien komen Sinterklaas en de Pieten ook nog wel even bij ons in de klas kijken…..   

De kinderen mogen dit jaar weer hun surprise eerder mee naar school nemen. Dit mag namelijk al vanaf maandag 29 november! We kunnen dan de hele week al genieten van de mooie surprises die er zijn gemaakt. Wilt u ervoor zorgen dat ervoor zorgen dat er een naam op de surprise staat en het gedicht eraan vast is gemaakt? Iedereen koopt cadeautjes voor € 4,00. In de surprise mag geen eten of drinken verwerkt zitten.   

De lootjes zijn op school ingevuld en getrokken. Heeft u een lootje ontvangen waar weinig informatie op staat of wat u niet kunt lezen, mail gerust even de leerkracht van uw kind. We helpen u er graag mee.   

We wensen u en jullie veel plezier met uitzoeken van de cadeautjes en het maken van een gave surprise!   

  

Schoen zetten   

Aan alle kinderen van de Prins Willem-Alexanderschool! Woensdag 24 november gaan we onze schoen zetten op school! We hopen natuurlijk dat Sinterklaas en zijn Pieten een bezoekje aan ons brengen. In de klassen gaan we uiteraard eerst veel Sinterklaasliedjes zingen en de kinderen mogen ook een tekening of een leuk briefje schrijven en die in hun schoen achterlaten.  

3 December 

Sinterklaas en zijn Pieten komen op vrijdag 3 december langs op de PWA.  

De Sint kom aan als de kinderen al op school aanwezig zijn. In verband met de geldende Coronamaatregelen zal de viering dit jaar zonder ouders/verzorgers plaatsvinden.  

Nadat Sint op de PWA is aangekomen gaat iedereen naar zijn eigen klas. Groep 1 t/m 4 zal om beurten bij Sint op bezoek gaan in het speellokaal en groep 5 t/m 8 krijgt en een kort feestelijk bezoek in de klas, uiteraard alles op gepaste af. Om 11.50 uur zwaaien we met de hele school de Sint weer uit (vanuit ons eigen klaslokaal).   

Handig om te weten; Sinterklaas neemt voor alle kinderen drinken en iets lekkers mee die ochtend.   

Nijkerk Sportief en Gezond

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Ons adres:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Mailing aanpassen?
U kunt hier uw voorkeuren aanpassen of direct uitschrijven.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*