Bekijk deze email in de browser
Nr. 05 -  5 november 2021
Inhoud Nieuwsbrief
 • Kalender
 • Aankomende vervangingen
 • Kind op Maandag
 • Oproep: inschrijving kleuters
 • Oproep: T-shirts PWA
 
 • PWA in ontwikkeling
 • Activiteitencommissie
 • Vanuit MR
 • Hockeyclub Nijkerk
   

Kalender

Ma. 8 nov.:
Kanjerweek:
week van de mediawijsheid
Za. 13 nov.:
Intocht Sinterklaas
Ma.15 nov.:
Facultatieve gesprekken
Di. 23 nov.:
MR vergadering

Klik
hier voor de volledige jaarkalender!

Komende vervangingen

Ma. 8 nov. :
Groep 8C (leerkracht uit de invalpool)
Do 25 nov.:
Groep 1/2 (externe invaller)

 

Kind op Maandag

Week 45 (08/11 - 12/11) – Jij hebt talent 
Genesis 41: 9-57 en Genesis 42 
Jozef legt de dromen van de farao uit: na zeven jaren van overvloed komen zeven jaren van hongersnood. Hij krijgt zelf de opdracht om zijn goede plannen uit te voeren. De hongersnood slaat ook toe in Kanaän, waar Jozefs vader en broers wonen. De broers gaan naar Egypte omdat ze gehoord hebben dat daar graan is.


Week 46 (15/11 - 19/11) – Kan ik je vertrouwen? 
Genesis 43: 1-34 en 44: 1-13 
Jozef heeft zijn broers gezegd dat ze alleen terug mogen komen als de jongste broer Benjamin meekomt. Zo staan uiteindelijk alle broers bij elkaar. Kunnen ze elkaar vertrouwen? Jozef laat een zilveren drinkbeker in de bagage van zijn broers verstoppen en beschuldigt hen van diefstal.

Oproep: Inschrijving kleuters voor schooljaar 2022-2023

In de komende maanden gaan we ons weer richten op de leerlingaantallen voor komend schooljaar. Dat klinkt nog een heel eind weg, maar deze informatie is nodig in de voorbereiding op de nieuwe groepsindeling en de formatie. Wanneer u een kind heeft dat voor of gedurende het schooljaar 2022-2023 4 jaar wordt en u uw kind wilt aanmelden op de PWA, willen wij u vragen om uw kind alvast bij ons aan te melden. U kunt hiervoor een bericht sturen naar directie.wa@pcogv.nl of aanmelden via onze website. Voor schooltijd een inschrijfformulier vragen via het aanspreekpunt bij de deur kan natuurlijk ook altijd.

Oproep: T-Shirts PWA

Op school missen wij nog een aantal schoolshirts. Zou u willen kijken of u mogelijk thuis nog een shirt heeft liggen? Zou u dit shirt dan weer gewassen mee naar school willen geven? Alvast hartelijk dank!

PWA in ontwikkeling

Terugblik studiedag 25 oktober
Op 25 oktober hebben we een goede studiedag gehad met elkaar. Zoals in de vorige nieuwsbrief al is vermeld, stond deze dag in het teken van differentiatie. Op basis van onderzoek en bijbehorende theorie is er vanuit visie besproken op welke wijze wij een verdere verdiepingsslag kunnen maken binnen ons onderwijsaanbod, door nog gerichter vanuit doelen en leerlijnen aan te sluiten bij wat de kinderen nodig hebben. Dit leggen we vast in een werkplan. Dit deden we altijd al, maar dit plan willen we graag doorontwikkelen, zodat we dit nog efficiënter in kunnen zetten. Hier zullen we de komende tijd in fases mee aan de slag gaan.

Kinderraad
Inmiddels zijn er in de groepen 6 t/m 8 verkiezingen geweest voor de kinderraad. Met trots kunnen wij u melden dat de volgende kinderen zitting zullen nemen in de kinderraad PWA:

Groep 6: Roos en Daan
Groep 7/8a: Sten en Mila
Groep 7/8b: Nick en Lieke
Groep 8c: Tamara en Anouk

Komende week zal er een start gemaakt worden met de kinderraad en zal er een eerste vergadering plaatsvinden. Wij zullen u in de nieuwsbrieven op de hoogte houden van de besproken onderwerpen.

Activiteitencommissie

Wij willen ons in deze nieuwsbrief graag voorstellen als ‘vernieuwde’ activiteitencommissie. We zijn dit schooljaar van start gegaan met een aantal nieuwe leden.
 

Wie zijn wij?

Janita van Dusschoten (voorzitter) (Silvy groep 7/8a en Daley groep 3/4)

Raelene van Schooneveld (penningmeester) (Jelle groep 3/4 en Linn groep 1/2)

Jantine van den Burg (secretaris) (Ben groep 7/8b en Eva groep 3/4)

Linda van de Zandschulp (Jesse groep 6 en Julia groep 4)

Debbie Lamers (Jasmijn groep 8 en Fabian groep 5)

Marijn van Leeuwen (Lotte groep 4 en Hugo groep 1)

Mirjam de Bruijn (Nora en Thomas groep 5)

Vanuit school zit Cathelijne van Heiningen (groep 7/8b) in de AC


Wij gaan ons best doen om leuke activiteiten te organiseren en te helpen met alle feestdagen en activiteiten op school.
Heb je een vraag of een idee? Laat het ons dan weten! Je kunt mailen naar ac.wa@pcogv.nl  of ons aanspreken op school.

Vanuit de MR

Op 30 september was de eerste vergadering van de MR in de nieuwe samenstelling. Er is tijdens de vergadering gesproken over de taakverdeling binnen de MR. Daarnaast waren punten van overleg: de website, communicatie naar ouders van belangrijke data, wijzigingen in de covid-19 maatregelen en de mogelijkheden voor een inloop van ouders, het locatie-ontwikkelplan (de aandachtspunten en doelen van school voor komend schooljaar), de besteding van NPO gelden, de nieuwe informatiegids, ervaringen rondom het continurooster en Klasbord. Indien je vragen hebben over één van deze onderwerpen of zou je graan een ander onderwerp die de school betreft besproken willen hebben in de MR, neem dan contact op met de MR via mr.wa@pcogv.nl

Hockeyclub Nijkerk

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Ons adres:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Mailing aanpassen?
U kunt hier uw voorkeuren aanpassen of direct uitschrijven.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*