Bekijk deze email in de browser
Nr. 19 -  2 juli 2021
Inhoud Nieuwsbrief
  • Kalender
  • Aankomende vervangingen
  • Kind op Maandag
  • Van de gebedsgroep
  • Kalender en jaarplanning 2021-2022
 
  • Overgang naar Parnassys
  • Invulling pauze continurooster nieuwe schooljaar
  • Schoolfeest
  • Nijkerk Sportief en Gezond

Kalender 

Di. 6 juli:
Schoolfeest
Vr. 9 juli:
Musical groep 8
Wo. 14 juli:
Wisselmoment/Wenmoment nieuwe kleuters

Do. 15 juli:
Laatste schooldag
Vr. 16 juli:
Start zomervakantie tm 27 aug.

Komende vervangingen

Geen vervangingen

 

Kind op Maandag

Week 27 (05/07 - 09/07) – Luister naar mij 
Handelingen 27: 14-44 en 28: 1-31 
Tijdens een storm op zee vraagt Paulus de bemanning om naar hem te luisteren. Ook op Malta en later in Rome vraagt hij de mensen om naar hem te luisteren.

Week 28 • 12/07 - 16/07 – Zomaar voor jou 
Lucas 11: 1-13, 12: 22-34 en 14: 15-24 
God geeft je zomaar wat je nodig hebt. Daar mag je om bidden en je hoeft je geen zorgen te maken. Het is als een groot feest dat wordt aangericht: het enige dat jij hoeft te doen, is de uitnodiging aannemen en komen.

Van de gebedsgroep

Aan het einde van het schooljaar willen we nog 1 keer iets van ons laten horen.
Na een tijd van online bij elkaar komen, hopen we op maandag 12 juli weer samen te komen om het schooljaar af te sluiten.
Heb je zelf gebedspunten of wil je een keer aansluiten? Dan kun je mailen naar onze contactpersoon frederike.jonkheer@pcogv.nl 
We wensen iedereen veel zegen toe voor de zomervakantie.

Kalender en jaarplanning 2021-2022

Momenteel leggen we de laatste hand aan de planning voor komend schooljaar. U bent van ons gewend om begin van het schooljaar een kalender te krijgen. Komend jaar zal deze niet meer in fysieke vorm mee naar huis gaan, maar zal er een digitale agenda te vinden zijn op onze website.

Uiteindelijk zullen we gebruik gaan maken van het programma Konnect. Als u gebruik maakt van opvang, dan bent u al bekend met deze app. Deze app is ook beschikbaar voor het onderwijs en zal uiteindelijk de Klasbord app vervangen. In Konnect is het ook mogelijk om de kalender in te zien. In de loop van komend schooljaar zult u hier verder over geïnformeerd worden.

Overgang naar Parnassys

Momenteel werken wij nog met het administratieprogramma Esis. Hierin worden onder andere de Cito toetsen ingevoerd. In de aankomende zomervakantie maken wij de overstap naar ParnasSsys en zullen alle gegevens overgezet worden. ParnasSys heeft meer mogelijkheden dan Esis. Het team zal getraind worden in het gebruik van het nieuwe programma.

Invulling pauze continurooster nieuwe schooljaar

Enkele maanden geleden bent u geïnformeerd over het vaste continurooster, dat ingaat na de zomervakantie. Daarbij is aangegeven dat er nog gekeken werd naar de invulling van de pauzes en het pauzerooster voor de leerkrachten. Inmiddels is dit bijna rond. Nog voor de zomervakantie ontvangt u hierover een brief met meer informatie.

Schoolfeest

Vorige week heeft u op Klasbord al kunnen lezen over het schoolfeest wat op 6 juli georganiseerd wordt op de PWA. De groepen gaan alleen of samen met een andere groep in circuitvorm langs 3 activiteiten:

* Springkussens/stormbanen

* Clinic dans of clinic voetbal

* Creatieve activiteit in de klas

Daarnaast mag een patatje en een ijsje natuurlijk niet ontbreken.

Het is handig als de kinderen sportieve kleding dragen deze dag en een flesje water meenemen. Op school krijgen ze een schoolshirt aan. Groep 8 zal in de middag de generale repetitie voor de eindmusical hebben en doen een deel van het programma mee.

We gaan er samen een superleuke feestdag van maken.

Nijkerk Sportief en Gezond

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Ons adres:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Mailing aanpassen?
U kunt hier uw voorkeuren aanpassen of direct uitschrijven.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*