Bekijk deze email in de browser
Nr. 15 -  23 april 2021
Inhoud Nieuwsbrief
  • Kalender
  • Aankomende vervangingen
  • Kind op Maandag
  • Formatie schooljaar 2021-2022
  • Schommel op het schoolplein
 
  • Medezeggenschapsraad (MR)
  • Oproep vanuit de AC (herhaling!!)
  • Informatie GGD Gelderland Midden

Kalender 

Di. 27 april:
Koningsdag (alle leerlingen vrij)
Ma. 3 mei t/m vr. 14 mei:

MEIVAKANTIE
Ma. 24 mei:

Tweede pinksterdag
Ma. 25 mei:
Studiedag leerkrachten
alle groepen vrij

Komende vervangingen

Geen vervangingen 

Kind op Maandag

Week 17 (26/04 - 30/04) – Hoofd in de wolken 
Hooglied 2: 8-9, 4: 1-9 en 5: 2-8 
Koning Salomo schrijft een lied. Het gaat over twee geliefden. Of gaat het over God en de mensen? Waarschijnlijk allebei. God houdt van de mensen en mensen kunnen verlangen naar God – ook als hij niet zo dichtbij is als ze zouden willen.

Week 19 (10/05 - 12/05) – Hoe kunnen we verder? 
Handelingen 1: 1-26 
Jezus gaat naar de hemel. Hoe kunnen zijn leerlingen nu verder? Ze moeten wachten in Jeruzalem, waar ze gedoopt zullen worden met de heilige Geest. Dat zal hen de kracht geven om door te gaan met Jezus’ werk.


Week 20 (17/05 - 21/05) – Wat krijg ik nou? 
Handelingen 2: 1-13 en 41-47 en 3: 1-10 
Met Pinksteren ontvangen de leerlingen van Jezus de heilige Geest. Misschien begrijpen ze zelf niet precies wat er gebeurt, en ook de mensen in Jeruzalem vragen zich af wat er aan de hand is. Maar het is onmiskenbaar: Gods kracht werkt in de mensen. De leerlingen vormen met elkaar een kring waarin ze alles delen. Er gebeuren wonderlijke dingen, zoals een verlamde man die weer kan lopen.

Formatie schooljaar 2021-2022

We zijn hard aan de slag met de formatie voor het nieuwe schooljaar. Daarbij is de eerste stap de groepsverdeling en de vervolgstap de personeelsverdeling. Momenteel wordt er aan beide stappen gewerkt. Het proces vraagt tijd om hier zorgvuldig naar te kijken. Wanneer dit kan zullen we u uiteraard informeren, allereerst over de groepsverdeling. Dit wordt naar alle waarschijnlijkheid eind mei.

Schommel op het schoolplein

Helaas hebben we moeten constateren dat er buiten schooltijd met een aansteker of iets dergelijks stukjes van het nylon van de schommel zijn weggebrand. Hierdoor zijn stukjes van de staaldraden zichtbaar geworden. Wij zullen de schommel daarom deels verwijderen, waarna onderdelen vervangen zullen worden. Het is erg vervelend en jammer dat we te maken hebben met deze vorm van vandalisme. We hopen dan ook dat de schommel, na vervanging van onderdelen, lang voor speelplezier kan bieden.

Medezeggenschapsraad (MR)

Donderdag 8 april hebben we een MR vergadering gehad.
Tijdens deze vergadering heeft de oudergeleding van de MR ingestemd met de tijden van het continurooster. Het proces van het onderzoek naar het continurooster is goed verlopen, er is duidelijk gecommuniceerd met ouders en de MR kan zich vinden in de argumenten waarom voor deze tijden is gekozen. Fijn dat deze knoop is doorgehakt en dat er duidelijkheid is over het rooster dat komend schooljaar ingaat.  
 
Andere punten die we besproken hebben zijn onder andere de maatregelen rondom corona, de groepsverdeling voor komend schooljaar en PR activiteiten van de PWA.  
Verder zijn we blij dat 2 ouders zich hebben aangemeld om vanaf komend schooljaar in de MR plaats te nemen. Zij zullen zich in een latere nieuwsbrief voorstellen.
 
De volgende MR vergadering is maandag 31 mei. Heeft u opmerkingen of vragen voor de MR dan kunt u dit mailen naar mr.wa@pcogv.nl.   

Oproep vanuit de AC (herhaling!!)

Beste ouders/verzorgers,

Afgelopen zijn wij redelijk onzichtbaar geweest voor u als activiteitencommissie. Door corona zijn helaas veel activiteiten niet door gegaan. Hopelijk kunnen we binnenkort weer activiteiten organiseren. Daarom zijn wij op zoek naar nieuwe leden. De AC ondersteunt school met de activiteiten voor de kinderen. U kunt hierbij denken aan de Fancy fair, Sint en Kerst. Maar ook grote activiteiten binnen Nijkerk zoals de Veluwe Wandeltocht. Heeft u tijd en zin om ons te ondersteunen, laat het ons weten!  We vergaderen ongeveer 6x per jaar. Vergaderdata kunt u vinden op de schoolkalender. De rollen van voorzitter, penningmeester en secretaris zullen aan het begin van het nieuwe schooljaar verdeeld worden. Mocht u vragen hebben of zich willen aanmelden neem dan contact op met de huidige voorzitter (Danielle.Kletersteeg@pcogv.nl).

Met vriendelijke groet.

De Activiteitencommissie

Informatie vanuit de GGD Gelderland Midden

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) helpt bij het gezond en veilig opgroeien van kinderen van 0 tot 18 jaar. Dit doet de JGZ op het consultatiebureau, op school en in de wijk. Iedere school heeft een eigen JGZ-team, bestaande uit een doktersassistent, een jeugdverpleegkundige en jeugdarts.

Klik hier voor meer uitleg van de GGD.

Het Team van de PWA wenst iedereen alvast een hele fijne vakantie

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Ons adres:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Mailing aanpassen?
U kunt hier uw voorkeuren aanpassen of direct uitschrijven.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*