Bekijk deze email in de browser
Nr. 14 -  9 april 2021
Inhoud Nieuwsbrief
 • Kalender
 • Aankomende vervangingen
 • Kind op Maandag
 • Continurooster
 • Regiegroep ouderbetrokkenheid
 
 • Coronameldingen
 • Koningsspelen 23 april
 • Bibliotheek Nijkerk


   

Kalender 

Di. 13 april:
Start Ramadan
Do. 15 april:
Schoonmaakavond vervalt!
Di. 20/Wo. 21 april:
Eindtoets groep 8
Wo 21 april:
AC vergadering
Vr. 23 april:
Koningsspelen
Di 27 april:
Koningsdag

Komende vervangingen

Geen vervangingen


 

Kind op Maandag

Week 16 (19/04 - 23/04) – Steen voor steen 
Nehemia 2: 11- 20, Nehemia 3 en 4, en 8: 1-12 
Steen voor steen wordt gebouwd aan de tempel, de stadsmuur en de poorten. Andere volken proberen de Israëlieten tegen te werken, maar ze gaan toch door – net zo lang tot hun stad af is. Dan vieren ze feest voor de Heer. Ze lezen uit de wet van Mozes, over hoe God zijn volk altijd opnieuw bevrijdt.

Week 17 (26/04 - 30/04) – Hoofd in de wolken 
Hooglied 2: 8-9, 4: 1-9 en 5: 2-8 
Koning Salomo schrijft een lied. Het gaat over twee geliefden. Of gaat het over God en de mensen? Waarschijnlijk allebei. God houdt van de mensen en mensen kunnen verlangen naar God – ook als hij niet zo dichtbij is als ze zouden willen.

Continurooster

Afgelopen week is er een besluit genomen over welk model continurooster op de PWA ingezet gaat worden na de zomervakantie. Momenteel worden de laatste puntjes afgerond. U ontvangt uiterlijk 16 april een brief met meer informatie over het gekozen continurooster en welke afwegingen daarbij zijn gemaakt.

Regiegroep ouderbetrokkenheid

Op 29 maart is de regiegroep ouderbetrokkenheid online bij elkaar geweest. Samen met de directie zijn de uitkomsten van de oudertevredenheidspeiling besproken. De regiegroep heeft daar enkele praktische punten uitgehaald, waar we in een volgende bijeenkomst verder over in gesprek gaan. Veiligheid rondom de school, excursies, naamsbekendheid, betrokkenheid en aandacht voor persoonlijke ontwikkeling zijn hierbij onder andere genoemd. Deze worden meegenomen in de ontwikkelplannen van de school. Voor de zomervakantie leest u hier meer over de uitwerking van de plannen. Daarnaast is er gesproken over het circuit, wat op de ochtenden ingezet wordt. Er is besproken hoe ouders meegenomen kunnen worden in hoe dit eruit ziet in de klas. Hier is een mooi plan voor bedacht. Voor de start van het nieuwe schooljaar zal dit op een bijzondere manier worden gevisualiseerd.

Spelen op het plein na schooltijd

We zien dat er na schooltijd veel kinderen op het schoolplein spelen. Het is heel fijn dat dit kan. We zien echter ook, als wij nog aanwezig zijn, dat het spel er soms niet fijn aan toegaat en dat veel meerdere kinderen op daken van schuurtjes en dergelijke klimmen. Dit levert onveilige situaties op. Wij vinden het belangrijk om u hierover te informeren. De school kan buiten schooltijd geen verantwoordelijkheid dragen voor wat er op het plein gebeurt. 

Coronameldingen

Wanneer wij een melding krijgen dat een gezin in quarantaine zit in verband met Corona, krijgt u hiervan een anonieme melding via Klasbord. Dit roept soms vragen op, zoals; als ouders positief getest zijn, hoe zit het dan met de kinderen in het gezin? Moet de klas nu in quarantaine? Wanneer horen we dat?
Dit zijn lastige punten die op scholen spelen. Wij nemen u graag even mee in hoe dit gaat.

 • Wanneer er een melding komt, wordt er navraag gedaan. Hierbij spelen meerdere zaken een rol.
 • Indien er mogelijk een risico is voor een klas, wordt er door school contact gezocht met het scholenteam van de GGD voor advies.
 • Samen met de GGD wordt er bepaald of er verder actie ondernomen moet worden op school, of dat het voldoende is dat alleen het betreffende gezin in quarantaine zit. Dit hangt van verschillende zaken af.
 • Vervolgens worden de ouders van de groep geïnformeerd. Wanneer er geen risico voor de klas is, volgt er alleen een algemene melding.

Waarom meldt school dan niet precies hoe de situatie in elkaar zit? Vanuit school mogen wij i.v.m. privacy niet alles communiceren. Wel mag u ervan uitgaan dat er gehandeld wordt naar wat nodig is, ook op basis van advies van de GGD. Tot op heden hebben wij op de PWA gelukkig nog niet veel te maken gehad met extra maatregelen, bovenop de algemeen geldende maatregelen. Mocht u vragen hebben of zich zorgen maken, neemt u dan gerust contact op met ons.

Koningsspelen 23 april

                       
Vanwege de Corona heeft ook dit jaar Nijkerk Sportief en Gezond weer een alternatief programma aangeboden voor de Koningsspelen 2021. Hierbij informatie van Nijkerk Sportief Gezond over de Koningsspelen 2021:

Op woensdag 21 april komen we alvast een beetje in de stemming voor de Koningsspelen door het instuderen en maken van een haka (soort stoere dans die bij rugby in Nieuw Zeeland gebruikt wordt). Op de donderdag 22 april wordt er met de hele school gewerkt aan een tekening op het plein.

Op vrijdag 23 april is het programma gesplitst in onderbouw en bovenbouw:

09:00-11:00 uur - Onderbouw (3 t/m 5)

12:30-14:30 uur - Bovenbouw (6 t/m 8) Dat betekent dat de ze kinderen iets later uit school zijn dan in ons "Coronarooster".

Leuk als iedereen zoveel mogelijk op vrijdag 23 april gekleed is in oranje/ rood/ wit/ blauwe kleren.

Alle kinderen krijgen in de ochtend een pakje drinken en iets lekkers van onze Activiteiten Commissie. De bovenbouw neemt eigen lunch mee naar school.

Voor deze dag ontvangt elke school een box met spullen die gebruikt kunnen worden voor verschillende opdrachten en challenges die door de groepen in hun eigen klaslokaal gedaan kunnen worden. De groepen blijven hierbij in hun eigen bubbel en doen de opdrachten voornamelijk samen met elkaar. Op de genoemde tijdstippen is er een livestream waarin wij het programma leiden en verschillende opdrachten, challenges en activiteiten voordoen/uitleggen. Het complete programma inclusief alle activiteiten wordt van tevoren gedeeld met de school, zodat de leerkrachten zich erop voor kunnen bereiden en alle geldende corona maatregelen in acht genomen kunnen worden. Het programma voor de bovenbouw zal uiteraard een stuk uitdagender zijn dan dat voor de onderbouw.

Uiteindelijk zullen er een aantal prijzen te verdelen zijn, bijvoorbeeld voor de opdrachten van de woensdag/donderdag en de school die de meeste/leukste/origineelste foto's instuurt! Daar gaan wij natuurlijk ons best voor doen!

 

Vanuit Bibliotheek Nijkerk

De Bibliotheek daagt je uit! Een wedstrijd voor Minecrafters  tussen 9 en 14 jaar
 
Alle Minecraft-fans opgelet! De komende 3 maanden organiseren de BiebBouwers van de Bibliotheek een heuse Minecraftchallenge. Je gaat aan de slag met een uitdagende bouwopdracht met steeds een ander thema.
 
Het educatieve spel Minecraft daagt je uit tot het bouwen van prachtige bouwwerken over actuele en historische thema’s. In april ontwerp je een ruimtevaartschip, waarmee Edo Musk op zoek kan gaan naar een bewoonbare planeet, een Aarde 2.0.
Doe ook mee aan de leerzame en uitdagende challenges van de BiebBouwers. Bekijk het filmpje en de opdracht op onze website www.bibliotheeknijkerk.nl en dan lekker bouwen!
Stuur een filmpje van het bouwwerk voor 26 april naar educatie@bibliotheeknijkerk.nl.  De beste inzendingen maken ook nog eens kans op een prijs!


 
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Ons adres:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Mailing aanpassen?
U kunt hier uw voorkeuren aanpassen of direct uitschrijven.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*