Bekijk deze email in de browser
Nr. 13 -  25 maart 2021
Inhoud Nieuwsbrief
 • Kalender
 • Aankomende vervangingen
 • Paasgedicht
 • Studiedag 24 maart
 • Continurooster
 
 • Juf Inge
 • Schoonmaakavond vervalt
 • Ouder gezocht voor de MR
 • Sparta Korfbal Open Dag
   

Kalender 

Do. 1 april:
Paasviering
Alle groepen 14.00uur uit, ook groep 1!!
Vr. 2 april:
Goede Vrijdag
Ma. 5 april:

2e Paasdag
Di. 13 april:
Start Ramadan
Do. 15 april:
Schoonmaakavond vervalt!

Komende vervangingen

Geen vervangingen


 

Paasgedicht

Studiedag 24 maart

Op 24 maart waren de kinderen vrij in verband met een studiedag. Wij geven u graag een korte terugkoppeling over hoe wij deze dag als team hebben ingevuld. Deze dag stonden drie onderwerpen centraal, namelijk; het werken in circuitvorm, analyse/opstellen van nieuwe groepsplannen en de invulling van het pauzerooster voor leerkrachten binnen het continurooster.
 
Wij hebben u al eerder geïnformeerd over de inzet van deze werkvorm in de klas. Door op de ochtend binnen de basisvakken in groepjes te werken en te rouleren, krijgen kinderen in kleine groepjes instructie.  Daarnaast zijn kinderen in groepjes bezig met de verwerking van de instructie, de weektaak en andere oefeningen. Dit alles doen zij binnen de eigen klas en bij de eigen leerkracht. Deze manier van werken heeft als voordeel dat de leerkrachten goed zicht hebben op wat kinderen nodig hebben en hoe zij hier het beste bij aan kunnen sluiten. Binnenkort informeren wij u verder over het werken in circuit.

Continurooster

Komende week komt de werkgroep opnieuw bij elkaar. In het overleg zal gesproken worden over de wijze waarop de pauzes voor leerkrachten georganiseerd kunnen worden. Het team heeft hier in de studiedag van 24 maart over meegedacht. Daarnaast zal er een keuze gemaakt worden voor een model. De week erna zult u een brief ontvangen met verdere informatie over de keuze voor het continurooster.

Juf Inge

Op 16 maart is juf Inge bevallen van een prachtige dochter.  Zij heeft de volgende namen gekregen Carlijn Francina Gertina. Met juf Inge en Carlijn gaat alles goed. Wij wensen juf Inge, haar man Marcel en de kinderen heel veel geluk met dit mooie wondertje.

Schoonmaakavond vervalt

Gezien de huidige beperkingen zal de schoonmaakavond op donderdag 15 april niet doorgaan!

Ouder gezocht voor de MR!

Beste ouders,
 
We zijn op zoek naar een enthousiaste ouder die lid wil worden van de MR!
Ik heb de afgelopen 6 jaar met veel plezier in de MR gezeten, maar nu zit mijn maximale termijn erop. Wilt u zich op een positieve manier inzetten voor de PWA? Neem dan voor 8 april contact op met de MR via mr.wa@pcogv.nl.
 
Wat doet de MR?
Via de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. 
Hieronder enkele onderwerpen waar we afgelopen tijd input op hebben gegeven:

 • Beleid en communicatie rondom sluiting/herstart van de school en advies over de coronamaatregelen
 • Locatie-ontwikkelplan van de school en koersplan van de Stichting
 • Resultaten tevredenheidspeiling
 • Resultaten toetsen
 • Nieuwe schoolgids
 • Onderzoek naar het continurooster
Binnenkort wordt de formatie voor volgend schooljaar besproken en komende jaren staat ook de verbouwing op de agenda.
Gemiddeld is er 7x per schooljaar een vergadering in de avond. Standaard zit je 3 jaar in de MR. Daarna is het mogelijk om één keer met 3 jaar te verlengen.
 
Vragen?
Spreek ons aan of stuur een mail naar mr.wa@pcogv.nl voor meer informatie.  
 • MR Oudergeleding: Gert Bouwman, Wendy Akkerman en Daphne Stemkens.
 • MR Personeelsgeleding: Tirza Benschop, Marjolein Steen en Alineke Kamperman.

Reageren kan tot 8 april, dan is de volgende MR vergadering. 
 
Hartelijke groet,
Daphne Stemkens

Sparta Korfbal Open Dag

Jaarlijks organiseert Sparta Korfbal het schoolkorfbaltoernooi. Sparta Korfbal heeft dit gezellige toernooi helaas niet kunnen organiseren dit jaar.  We hebben daarom een andere (Corona-proof) activiteit georganiseerd om toch zoveel mogelijk kinderen kennis te kunnen laten maken met korfbal. Klik hier voor de flyer van de Open Dag. 
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Ons adres:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Mailing aanpassen?
U kunt hier uw voorkeuren aanpassen of direct uitschrijven.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*