Bekijk deze email in de browser
Nr. 7 -  11 december 2020
Inhoud Nieuwsbrief
 • Kalender
 • Aankomende vervangingen
 • Kind Op Maandag
 • Procedure continurooster
 • Compleet vernieuwde informatiegids
 • Uitnodiging kerstviering
 
 • Oproep wijzigingen contactgegevens
 • MR
 • Bibliotheek Nijkerk
 • Nijkerk Sportief en Gezond
 • Kerstgroet
   

Kalender 

Do. 17 dec.:
Kerstviering
Vr. 18 dec.:
Continurooster gr. 5-8
(14.00uur uit)
21 dec. tm 1 jan.:
Kerstvakantie

Komende vervangingen

Geen vervangingen

 

Kind Op Maandag

Week 51 (14/12 - 18/12) Kom mee naar Betlehem 
Matteüs 1: 18-25 en Lucas 2: 1-20 
Jozef twijfelt wat hij moet doen, nu Maria zwanger is terwijl zij nog niet getrouwd zijn. Maar een engel vertelt hem dat het goed is. Jozef blijft bij Maria. Als Jozef en Maria in Betlehem zijn, wordt Jezus geboren. Maria wikkelt hem in doeken en legt hem in een voerbak.

Week 01 (04/01 - 08/01) 
Ik wijs je de weg Matteüs 2: 1-23 
Wijzen uit het Oosten gaan op zoek naar de pasgeboren koning van de Joden. Een ster wijst hen de weg. Ook Jozef en Maria hoeven hun weg niet zelf te vinden: een engel vertelt dat ze naar Egypte gaan. Later vertelt de engel hen ook dat het veilig is en dat ze weer terug kunnen.

Procedure continurooster

In de brief van 10 december heeft u meer kunnen lezen over het proces rondom een continurooster. Hierbij nodigen wij u van harte uit voor een webinar waarin meer informatie gegeven wordt over verschillende continuroosters. Wij hopen u online te ontmoeten op 25 januari!


 

Compleet vernieuwde informatiegids

We hadden al een mooie informatiegids, maar nu is
hij inhoudelijk compleet vernieuwd. De nieuwe gids
is opgebouwd vanuit onze kernwaarden en visie en
beschrijft hoe wij werken vanuit deze visie.
Ouders/verzorgers die op de PWA komen voor een
kennismakingsgesprek krijgen de informatiegids
uitgereikt. Daarnaast is hij voor alle ouders te vinden
op onze website www.kindcentrum-prinswillemalexander.nl
onder documentenbank onder algemeen en de tegel
Informatiegids 2020-2021 of klik hier.

Uitnodiging kerstvieringBeste kinderen en ouders, 

Graag wil het team van de PWA u uitnodigen om samen Kerst te vieren met ons. 
Op donderdag 17 december om 19.00 uur zullen wij een link met u delen via KlasBord.  
Via deze link vindt u de online Kerstviering welke wij met alle kinderen samen hebben gemaakt. 

Vieren jullie met ons mee? Stuur dan tijdens de viering een leuke foto van hoe jullie het Kerstfeest vieren naar 
06-15 55 94 21 

Hopelijk tot donderdag 17 december om 19.00 uur! 

Oproep wijzigingen contactgegevens

Afgelopen periode hebben wij diverse keren gemerkt dat onze contactgegevens niet up-to-date zijn. 
Zou u ons op de hoogte willen brengen van eventuele wijzigingen in uw contactgegevens wanneer dit aan de orde is, bijvoorbeeld bij verhuizing of als gevolg van echtscheiding. In geval van een echtscheiding zouden wij graag de nieuwe adressen en telefoonnummers ontvangen van beide ouders. 
In geval van nood is het erg wenselijk dat de gegevens van beide ouders bij ons bekend zijn.

Medezeggenschapsraad (MR)

Beste ouders,

Afgelopen periode zijn we steeds nauw betrokken geweest bij alle ontwikkelingen op school i.v.m. het coronavirus. In de  vergadering van 1 december hebben we hier op terug geblikt met elkaar en gekeken naar hoe de huidige maatregelingen lopen momenteel.

Tevens hebben we afgelopen periode als MR input geleverd op de hernieuwde schoolgids.

Andere zaken die we afgelopen periode hebben besproken zijn o.a. de reeds geplande jaarlijkse evaluatie als MR, de ouder enquête en het definitieve jaarverslag.  

Deze laatstgenoemde kunt u vinden via onderstaande link:
Klik hier.

Om u alvast een doorkijk te geven naar de MR samenstelling in het nieuwe schooljaar, willen we alvast een oproep doen voor een nieuw MR lid. Voor Daphne Stemkens loopt de zittingstermijn als MR lid dit schooljaar af. Mocht u interesse hebben en/of meer willen weten, dan horen we het graag.

Dit was onze laatste MR vergadering van dit jaar. Heeft u opmerkingen of vragen voor de MR dan kunt u dit mailen naar mr.wa@pcogv.nl.   

Alvast fijne feestdagen toegewenst namens ons allen!

MR PWA

Bibliotheek Nijkerk

Zoek je een leuk boek?
Dat kan bij de Bibliotheek!
 
Houd je van paardrijden of van voetbal? Lees je graag spannende of humoristische verhalen? Er zijn zelfs boeken over boeken!
 
Via www.jeugdbibliotheek.nl  vind je heel gemakkelijk boeken over een bepaald onderwerp. Of over populaire series, zoals de Effies of Julius Zebra. Je kunt eenvoudig zoeken op leeftijd. Er gaat een wereld voor je open.


 
De boeken die je vindt zijn eenvoudig bij jouw eigen bibliotheek te reserveren via de bibliotheekapp. Staat het boek voor je klaar? Ophalen maar! En dan lekker lezen!

Veel leesplezier,
 
Astrid Herder
Leesconsulent Bibliotheek Nijkerk

Nijkerk Sportief en Gezond


Kerstgroet
Het team van de PWA wenst u allen hele fijne feestdagen en alle goeds voor 2021. 

Fijne vakantie

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Ons adres:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Mailing aanpassen?
U kunt hier uw voorkeuren aanpassen of direct uitschrijven.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*