Bekijk deze email in de browser
Nr. 6 -  27 november 2020
Inhoud Nieuwsbrief
  • Kalender
  • Aankomende vervangingen
  • Adventsgedicht
  • Vervanging juf Inge
 
  • Procedure rondom andere schooltijden/continurooster
  • Sint
  • Kerstatelier

Kalender 

Vr. 4 dec.:
Sinterklaasfeest
Continurooster gr. 5-8 (14.00uur uit)
Za. 5 dec.:
Pakjesavond
Do. 10 dec.:
Kerstatelier

 

Komende vervangingen

Geen vervangingen 

Adventsgedicht

Vervanging juf Inge

Juf Inge is in blijde verwachting van haar derde kindje. Wij zijn de afgelopen periode hard op zoek geweest naar vervanging. Meester Arjan de Zeeuw zal met ingang van januari juf Inge op woensdag en donderdag vervangen. Wij zijn blij, zeker in deze tijd, dat we meester Arjan bereid hebben gevonden om deze vervanging gedurende de hele periode in te vullen. Wij wensen juf Inge een voorspoedige zwangerschap toe.

Procedure rondom andere schooltijden/continurooster

De organisatie PentaRho gaat ons begeleiden in het hele traject rondom een mogelijke overstap naar een continurooster. Begin december wordt hierover een startgesprek gevoerd met de directie om het traject goed af te stemmen. Zoals al eerder is gecommuniceerd vormt een ouderavond een onderdeel van het traject. In deze tijd is lastig op locatie te organiseren. Daarom zullen we, naar verwachting in januari, een webinar organiseren. Hier krijgt u vooraf een link voor toegestuurd. Tijdens dit webinar wordt u geïnformeerd over verschillende opties wat schooltijden betreft en de voor- en nadelen hierbij. Daarnaast is er gelegenheid om vragen te stellen.
Na de webinar zullen wij u vragen uw voorkeur kenbaar te maken door het invullen van een korte vragenlijst. Van daaruit gaat het proces verder lopen. Het doel is om in april helderheid te hebben over of we overgaan op een continurooster en zo ja met welke tijden.

Sinterklaas

Afgelopen week hebben we de schoen gezet op school. Wat was het weer een feestje om zoveel blijde gezichten te zien! Over een week is het Sinterklaasfeest op school! De kinderen krijgen maandag te horen dat we een brief hebben ontvangen van Sinterklaas. In de brief vertelt Sinterklaas dat hij vanuit huis werkt in Paleis Soestdijk. Sinterklaas wil graag op tijd op het feest komen op school. Hij is bang dat hij in de file terecht komt en vraagt in zijn brief om een slaapplek voor hem en zijn pieten. Dit is voor de avond/nacht van het sinterklaasfeest zodat hij echt zeker weet dat hij op tijd is.  De onderbouw groepen gaan de komende week aan de slag om een slaapplek voor Sinterklaas te maken. Als de kinderen 4 december op school komen zien ze Sinterklaas nog heerlijk liggen slapen in het grote bed. 

Er staan al verschillende surprises op school! De surprises kunnen worden ingeleverd tot en met dinsdag. Vrijdag 4 december hebben we een continurooster voor de bovenbouw. De bovenbouw krijgt dan ook een broodje knakworst. Wij kijken uit naar het feest met onze goedheiligman! 

Hier vast wat foto's van de surprises die al op school staan, het ziet er nu al prachtig uit.

Kerstatelier

Over 2 weken is het zover: op donderdagmiddag 10 december vindt het kerstatelier plaats. Ook dit jaar vieren we dit samen met de maatjesgroepen. In 1 lokaal maken de kinderen traditiegetrouw het kerstbakje en in het andere lokaal een kerst knutsel.
 
De leerlingen hebben voor het maken van het kerststukje de volgende spullen nodig:
- bakje (bijv. plantenbakje of boterbakje)
- oase
- kaars
- versiersels (bijv. dennenappels, neppe paddenstoelen of kerstballetjes)

 
Ook hebben wij voor de kerstbakjes (dennen)takken en ander groen nodig. Wij willen dit centraal verzamelen en over de maatjesgroepen verdelen. Heeft u (dennen)takken en ander groen voor ons dan horen wij dit graag voor 4 december. U kunt hiervoor een mail sturen naar Thomas Spoelstra (stagiair groep 7). Zijn emailadres is: 180696@student.hsmarnix.nl

Copyright ┬ę *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Ons adres:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Mailing aanpassen?
U kunt hier uw voorkeuren aanpassen of direct uitschrijven.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*