Bekijk deze email in de browser
Nr. 5 -  13 november 2020
Inhoud Nieuwsbrief
  • Kalender
  • Aankomende vervangingen
  • Kind op maandag
  • Tevredenheidspeiling
  • PCOGV gestart met nieuwe organisatiestructuur
 
  • Ventilatie
  • Sint
  • Kerstopname
  • Aanmelden kleuters schooljaar 2021-2022
  • TypApp

Kalender 

Ma 16 nov.:
Deze week facultatieve gesprekken
Ma 23 nov.:
Continurooster tot 14.00uur  
i.v.m. studiemiddag leerkrachten
(alle groepen)
Di 24 nov.:
MR-vergadering

Komende vervangingen

Geen vervangingen 

Kind op maandag

Week 47 (16/11 - 20/11) – Zo vergeet je het niet
Jozua 1, 2: 1-24 , 3 en 4
Jozua is de nieuwe leider van Israël. Hij leidt het volk door de Jordaan, de grens met het beloofde land. Er worden twaalf stenen neergezet als blijvende herinnering aan wat er gebeurd is.
 

Week 48 (23/11 – 27/11) – Vriend en vijand
Jozua 5: 13 - 6: 27, 9 en 23: 1-26
Jozua komt een man met een zwaard tegen. ‘Hoor je bij ons of bij de vijand?’ vraagt hij. De man vertelt dat hij de aanvoerder is van het leger van de Heer. Met de priesters voorop dragen de Israëlieten de ark met de verbondstekst rond de stad Jericho. Op de zevende dag storten de muren in. Rachab, die de Israëlieten eerder geholpen heeft, wordt gespaard.

Tevredenheidspeiling

Vorige week heeft u via ‘Scholen met succes’ een uitnodiging gekregen voor het invullen van een tevredenheidpeiling voor ons kindcentrum. Als u deze al heeft ingevuld, willen wij u hier heel hartelijk voor bedanken! Als u de peiling nog niet heeft ingevuld, willen wij u vragen of u dit nog zou willen doen. Het invullen van de vragenlijst vraagt ongeveer 10 tot 15 minuten. Er worden door PCO Gelderse Vallei 25x een gezinsticket voor een online escaperoom verloot onder de inzenders.

PCOGV is gestart met de nieuwe organisatiestructuur

Sinds 1 augustus 2020 werkt PCO Gelderse Vallei met een nieuwe organisatiestructuur. We verwachten dat deze nieuwe structuur helpt om nog meer en beter samen te werken als één team, binnen locaties en tussen locaties. Er is een schat aan talenten, kennis en ervaring, die we willen uitbouwen en benutten, niet alleen voor de eigen locatie, maar ook breder. Zo worden krachten beter gebundeld en er kan meer met en van elkaar geleerd worden. De eigenheid van de locaties staat hierbij centraal; we benutten juist de diversiteit die er op de locaties is. We willen zo nog beter kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de kinderen in onze regio.
 
De nieuwe managementstructuur houdt in dat we clusters hebben gemaakt van 3 of 4 kindcentra, onder leiding van een clusterdirecteur. De locatiedirecteur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op het kindcentrum en houdt zich voornamelijk bezig met de kwaliteit en ontwikkeling van het aanbod van opvang en onderwijs. De clusterdirecteuren ondersteunen op gebied van bedrijfsvoering, strategie, huisvesting, etc. en zien toe op de samenhang tussen de locaties/clusters en met de maatschappelijke ontwikkelingen.
 
PCO Gelderse Vallei heeft twee huidige directeuren benoemd tot clusterdirecteur en er zijn twee nieuwe clusterdirecteuren van buiten aangetrokken. De clusterindeling is als volgt:

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4
Luuk van der Heijden Martijn Blokhuis Anneke Oosterom Arco van Houwelingen
Fontein Lijsterhof De Koningslinde De Hoeksteen/Vlindertuin Spreng Hoevelaken
Fontein Burgthof Holk Van den Bergh Oranje-Nassau
Spreng Barneveld Prins Willem Alexander De Branding Norschoten Koningin Juliana
Het Anker Holk Doornsteeg De Branding Veller  

 

Ventilatie

Goede ventilatie en een gezond binnenklimaat zijn belangrijk. De gebouwen van PCOGV zijn
gecheckt door gespecialiseerde bedrijven, waaruit blijkt dat alle gebouwen voldoen aan de
eisen voor ventilatie. Waar nodig is de mechanische ventilatie op de juiste manier ingesteld
en de airco-functie uitgeschakeld. Daarnaast hebben we zelf ook aandacht voor het luchten
in de lokalen. Ventileren is het voortdurend verversen van lucht. Luchten is het in korte tijd
verversen van alle verontreinigde binnenlucht door het wijd open zetten van ramen of
deuren, bijvoorbeeld tijdens de pauzes of tijdens bewegingsactiviteiten. Een kwartier luchten
is vaak al voldoende om de binnenlucht te verversen. Om goed in de gaten te houden hoe
het staat met de luchtkwaliteit, gaan we over tot aanschaf van CO2 meters voor alle lokalen
(waar deze nog niet aanwezig zijn). Zo kunnen onze professionals tijdig luchten. Alle locaties
krijgen middels instructiekaarten advies hoe ze dit het beste kunnen doen.

Sint

Het Sinterklaasjournaal is weer begonnen en de kinderen zijn al volop bezig met het maken verlanglijstjes!
Zoals u in de brief van Mendy heeft kunnen lezen doen we ons uiterste best om het Sinterklaasfeest zo goed mogelijk 'Corona proef' door te laten gaan. Op maandag 16 november gaan we met de bovenbouw lootjes trekken. De kinderen maken een surprise, een gedicht en kopen een cadeautje van 4 euro (dit mag geen snoep zijn). Dinsdag 24 november (i.p.v. ma 23 nov. i.v.m. opnames kerstfilm) zetten we de schoen in school. Het brengen van de surprises gaat dit jaar iets anders dan voorheen. De leerlingen mogen vanaf donderdag 26 november de surprises meenemen tot en met dinsdag 1 december. We kunnen zo extra lang genieten van alle mooie surprises en mogelijk helpt dit om eventuele verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. 
Vrijdag 4 december vieren we met elkaar het Sinterklaasfeest. 

Kerstopname

Dinsdag 24 november is de opnamedag van de kerstfilm. Alle kinderen mogen deze dag in hun kerstkleding naar school komen. Ook zou het leuk zijn als de kinderen handschoenen, muts en sjaal bij zich hebben. We hopen op een leuke 'filmdag'.

Aanmelden kleuters schooljaar 2021-2022

Afgelopen periode hebben wij meerdere aanmeldingen mogen ontvangen van kinderen die komend schooljaar zullen starten bij ons op de PWA. Wij zijn hier erg blij mee. Het is voor ons namelijk belangrijk om tijdig zicht te krijgen op het aantal aanmeldingen voor komend schooljaar i.v.m. groepen en groepsindeling voor het volgend schooljaar. Om dit goed te doen is het van belang om zicht te hebben op het aantal (nieuwe) kleuters in het schooljaar 2021-2022. Indien u dus een (bijna) 3-jarig kind heeft die u graag zou willen aanmelden bij ons op de PWA, willen wij u vragen dit zo spoedig mogelijk door te geven bij ons op school (uiteraard alleen als u dat nog niet heeft gedaan).
 
Indien u nog geen kinderen bij ons op school heeft, maar u wel geïnteresseerd bent in de PWA, kunt u een vrijblijvend kennismakingsgesprek aanvragen. Wij leiden u graag rond door ons kindcentrum.
Kent u mensen in uw omgeving voor wie dit geldt, wilt u hen dan hierop wijzen?
 

TypApp

Op dinsdag 5 januari 2021 gaat de typecursus starten voor de leerlingen van de basisschool PWA Nijkerk.

Er zijn nog plaatsen vrij.

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Ons adres:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Mailing aanpassen?
U kunt hier uw voorkeuren aanpassen of direct uitschrijven.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*