Bekijk deze email in de browser
Nr. 4 -  30 oktober 2020
Inhoud Nieuwsbrief
 • Kalender
 • Aankomende vervangingen
 • Kind op maandag
 • Themaonderzoek onderwijsinspectie 15 oktober
 
 • Sint en kerst in Coronatijd
 • Kanjerweek mediawijsheid
 • Babynieuws
 • TypApp
 • Sportspeeltuin Nijkerk
   

Kalender 

Wo 4 nov.:
Dankdag
AC vergadering
Ma 9 nov.:
Kanjerweek Mediawijsheid
Za 14 nov.:
(Alternatieve) intocht Sinterklaas

Komende vervangingen

Di. 3 nov:
Groep 2/3, juf Frederike vervangt
 

Kind op maandag

Week 45 (02/11 - 06/11) – Wat een ezel!
Numeri 22, 23 en 24: 1-25
Koning Balak is de baas in Moab, het land waar de Israëlieten zijn neergestreken. Hij wil het volk weg hebben en vraagt de profeet Bileam om de Israëlieten te vervloeken. Als Bileam op weg gaat, spreekt zijn ezel hem toe. En als hij het volk toespreekt, klinkt er geen vervloeking maar een zegen.
 

Week 46 (09/11 - 13/11) – Ik blijf bij je
Exodus 40: 1-38, Deuteronomium 31: 1-8 en 34: 1-12
Waar de Israëlieten ook naartoe gaan, ze dragen de tabernakel met zich mee: de tent van de ontmoeting met de Eeuwige. Zo weten ze dat de Eeuwige altijd in hun midden is.
Mozes beklimt nog één keer de berg Nebo. Daar sterft hij en wordt hij begraven door de Heer.

Themaonderzoek onderwijsinspectie 15 oktober

Op 15 oktober 2020 heeft er een digitaal inspectie onderzoek rondom het thema kwaliteitsverbetering en leerlingenpopulatie plaatsgevonden op kindcentrum Prins Willem-Alexander. Het themaonderzoek wordt gedaan bij verschillende scholen, vaak scholen waar de inspectie zich op basis van resultaten en aangeleverde plannen geen zorgen over maakt.

Ter voorbereiding op het onderzoek zijn de volgende drie verbeter-/ontwikkelthema’s aangedragen door de directie:

· Thema 1: Passend onderwijsaanbod
De opbouw van werken in circuitvorm op de ochtend, waarbij kinderen in kleine groepjes gerichte instructie krijgen van de leerkracht.

· Thema 2: Voorbereiding op de maatschappij van morgen
Werken aan zelfstandigheid van kinderen, met name in de bovenbouw, waarbij kinderen zelf doelen leren stellen en mede-eigenaar worden van het eigen leerproces.

· Thema 3: Interprofessionele verbinding
Effectieve samenwerking met verschillende partners in en om de school om zo de kinderen optimaal te kunnen begeleiden.

Na de kennismaking is er gevraagd om een toelichting te geven op de schoolontwikkeling en het proces dat heeft geleid tot de huidige verbeterthema’s. Hierbij is het eerdere verbeterplan kort aangestipt en is de nadruk gelegd op het visietraject van afgelopen jaar en de ontwikkelplannen voor dit jaar en komende jaren. Ook de aanpak van de Coronaperiode is ter sprake gekomen. Er is doorgevraagd op hoe de genoemde thema’s dit schooljaar en de komende jaren aangepakt worden.

In komende nieuwsbrieven zult u regelmatig verder geïnformeerd worden over deze thema’s!

De inspecteur geeft aan onder de indruk te zijn van de aanpak en de keuze van de thema’s. De werkwijze binnen de school biedt goed zicht op de leerlingen en hun ontwikkeling.

De inspecteur is vol lof over de ontwikkelingen op de PWA! Alles staat voor de PWA dik op ‘groen’, aldus de inspecteur. Hij is erg benieuwd naar hoe de ontwikkelthema’s verder vorm krijgen en hoe het er over 4 jaar uitziet op de PWA.

Sinterklaas en kerst in Coronatijd

Nog even en dan is Sinterklaas weer in het land en iets later staat ook kerst weer voor de deur. In deze tijd waarin veel maatregelen rondom Corona van kracht zijn, is het best een uitdaging om dergelijke feesten en vieringen goed vorm te geven. Toch willen we er ook dit jaar weer iets moois van maken.

Samen met de kinderen hopen we weer een leuk Sinterklaasfeest beleven. In overleg met de Sint kijken we naar mogelijkheden voor een bezoek aan de PWA. Mocht in de komende weken duidelijk worden dat er strengere maatregelen van kracht worden, wat een bezoek onmogelijk maakt, dan hebben we een digitaal plan B achter de hand.

Voor kerst zullen we dit jaar een digitale kerstviering verzorgen. En we kunnen vast verklappen dat we hierbij zeker wat verrassingen voor u in petto hebben. Wij hopen er, ook in aanloop naar kerst, wat speciaals van te maken en u en de kinderen op deze manier toch een prachtige kerstboodschap mee te geven. Gezien het digitale karakter van de kerstviering is het de bedoeling dat veel kinderen meewerken aan de uitwerking van de viering. Wij zullen u dan ook vragen of uw kind(eren) in beeld mag/mogen komen i.v.m. AVG. Uiteraard zal er in de klassen ook uitgebreid aandacht besteed worden aan advent en kerst.

Kanjerweer mediawijsheid

 

Wat is jouw digitale balans?

Je hebt het zelf in de hand

Scrollen, liken, appen, swipen, streamen, gamen en subscriben: online media zijn onlosmakelijk verbonden met je offline leven. Je schakelt van ervaringen op het scherm naar de wereld om je heen, en weer terug. Om contact te maken en op de hoogte te blijven. Om te leren of te ontspannen. Alleen maar leuk? Of niet?

Online media kunnen je helpen het beste uit jezelf te halen. Health-apps en slimme horloges geven inzicht in je gezondheid. Van stappentellers tot slaaptrackers. De beste versie van jezelf door de virtuele personal trainer en helemaal zen na een aflevering van je favoriete serie. Je ontmoet mensen van over de hele wereld via sociale media en door online tutorials leer je een nieuwe hobby.

Maar media kunnen ook veel van je vragen. De druk om altijd bereikbaar te zijn kan leiden tot stress. Soms voel je je minder goed, omdat je je leven via sociale media vergelijkt met dat van anderen. Of je krijgt te weinig beweging na een lange dag werken achter een scherm. Af en toe ben je niet te stoppen en verlies je jezelf tot in de late uurtjes in het gamen of bingewatchen. Met een slaaptekort als resultaat.

Tijdens de Week van de Mediawijsheid (6 t/m 13 november 2020) kun jij zelf uitvinden hoe je media kunt gebruiken om gezond te blijven en het beste uit jezelf te halen. Dat is voor iedereen anders. Waar voel jíj je goed bij? Je hebt het zelf in de hand..

Babynieuws

Op donderdag 22 oktober jl. is onze collega Maartje Valk bevallen van een prachtige dochter. De trotse ouders hebben haar de naam Lina Noor gegeven. 


Wij wensen Maartje en haar man heel veel geluk en liefde met dit mooie wondertje. 
 

TypApp

Op dinsdag 5 januari 2021 gaat de typecursus starten voor de leerlingen van de basisschool PWA Nijkerk.

Er zijn nog plaatsen vrij.

Sportspeeltuin Nijkerk

Nijkerk Sportief en Gezond is begonnen met een nieuw project “De Sportspeeltuin”. In de sportspeeltuin kunnen kinderen op een laagdrempelige manier lekker bewegen en kennis maken met nieuwe sporten.
De sportspeeltuin is iedere woensdagmiddag van 14:00 uur tot 15:30 uur te vinden op het sportveld achter sporthal Strijland. Activiteiten worden begeleidt door de buurtsportcoaches en deelnamen is gratis.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met buurtsportcoach Rens (rens@nijkerksportiefengezond.nl).
Klik hier en hier voor de flyers met meer info. 

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Ons adres:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Mailing aanpassen?
U kunt hier uw voorkeuren aanpassen of direct uitschrijven.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*