Bekijk deze email in de browser
Nr. 3 -  9 oktober 2020
Inhoud Nieuwsbrief
 • Kalender
 • Aankomende vervangingen
 • Kind op maandag
 • Themaonderzoek onderwijsinspectie
 • Uitkomsten ouderenquête 2019-2020
 • Procedure continurooster
 • Tevredenheidspeilingen (bericht vanuit ons bestuur)
 • Kinderboekenweek 2020 "En toen...."
 • Bedankt!!
 • Bericht vanuit de MR
   

Kalender 

Do 15 okt.:
Afsluiting kinderboekenweek
FancyFair VERVALT
Vr. 16 okt.:
Continurooster gr. 5-8 (14uur uit)
MA. 19 T/M VR 23 OKT: 
HERFSTVAKANTIE
Do. 29 okt.:

Continurooster tot 14.00uur
i.v.m. studiemiddag leerkrachten

Komende vervangingen

Geen vervangingen
 

Kind op maandag

Week 42 van 43 (12/10 - 16/10 van 19/10 - 23/10) - Niet zonder jou
Exodus 33 en 34: 1-10 en Numeri 10: 11-36
God heeft zijn volk bevrijd uit Egypte. Ze gaan door de woestijn op weg naar het beloofde land. Maar onderweg blijkt het voor het volk moeilijk om trouw te blijven aan de God waar Mozes over vertelt. Het komt zover dat God zegt: 'Ik ga niet meer met jullie mee.' Mozes en het hele volk geboden God om toch mee te gaan, en aanbevolen doet hij dat. Zo gaan ze verder op die lange weg door de woestijn.

Week 44 (26/10 - 30/10) - Wat geloof jij?
Numeri 13: 1-33 en 14: 1-9
Twaalf verkenners worden eropuit gestuurd om in het beloofde land te gaan kijken. Ze komen terug ontmoetverhalen over een prachtig land, maar ook over de grote en sterke mensen die daar al wonen. De meeste verkenners dat het onmogelijk zal zijn om in dat land te gaan wonen, maar Kaleb en Jozua geloven dat de Eeuwige daarvoor zal zorgen. Wie moeten de Israëlieten geloven?

Themaonderzoek onderwijsinspectie

De onderwijsinspectie voert momenteel themaonderzoeken uit op scholen. De PWA is uitgekozen voor het themaonderzoek kwaliteitsverbetering en leerlingenpopulatie. Met dit onderzoek wil de inspectie meer zicht krijgen op de keuze en uitwerking van belangrijke thema’s voor kwaliteitsverbetering op basisscholen. De keuze van thema’s voor kwaliteitsverbetering kan samenhangen met; het beeld dat de school heeft van de brede ontwikkeling van de leerlingenpopulatie en specifieke groepen zoals leerlingen die bijvoorbeeld extra ondersteuning krijgen. De informatie die de inspectie verzamelt, vormt een van de bronnen voor de 'Staat van het Onderwijs', die jaarlijks in april verschijnt. Daarnaast wil de inspectie over dit thema met de school reflecteren op de motieven en werkwijze bij de vormgeving van kwaliteitsverbetering.

Dit themaonderzoek vindt plaats op 15 oktober 2020. Het gesprek zal gevoerd worden met de directie. Na de herfstvakantie kunt u hiervan een terugkoppeling verwachten.

Uitkomsten ouderenquête 2019-2020

Voor de zomervakantie hebben wij u gevraagd om een ​​enquête in te vullen als evaluatie van het schooljaar 2019-2020. Wij hebben maar liefst 92 ingevulde enquêtes mogen ontvangen. U vindt hier de uitwerking van de enquête. In deze uitwerking zijn de belangrijkste vragen weergegeven. De meest gegeven antwoorden op de open vragen zijn samengevat weergegeven. In de enquête hebben we veel feedback gegeven. Hierbij zijn hele mooie, positieve punten benoemd, waar we ontzettend blij mee zijn. Daarnaast zijn er ook verbeterpunten genoemd. Deze punten worden in samenwerking met de MR en/of de regiegroep ouderbetrokkenheid (afhankelijk van het onderwerp) besproken en waar mogelijk opgepakt. U zult in de nieuwsbrieven regelmatig geïnformeerd worden over de ontwikkelingen.

Procedure continurooster

In de ouderenquête kwam de wens voor een continurooster al meerdere malen naar voren. Eind vorig schooljaar bent u geïnformeerd over het stappenplan wat doorlopen moet worden voor de mogelijke overgang naar een continurooster. Inmiddels staat het continurooster flink op de agenda en gaan wij, samen met de MR, de procedure doorlopen. U zult de komende tijd dan ook via de nieuwsbrieven regelmatig geïnformeerd worden over de voortgang van de procedure.

Momenteel zijn wij bezig met het proces van urenberekening. Een basisschoolkind moet in 8 schooljaren een bepaald aantal lesuren gehad hebben. Een urenberekening over de 8 afgelopen schooljaren geeft inzicht in welk(e) vorm(en) continurooster(s) mogelijk en passend zijn en wat er eventueel nog nodig is om een overstap te maken. Wanneer dit in beeld is, kunnen ouders/verzorgers en medewerkers geïnformeerd worden over een of meerdere vormen van het continurooster, waarna een enquête zal volgen. Wij informeren u in (nieuws)brieven over de voortgang van de procedure.

Tevredenheidspeilingen (bericht vanuit ons bestuur)

Het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van onze kindcentra is voor ons erg belangrijk. Om te bepalen waar de kwaliteit verbeterd kan worden is uw mening voor ons van belang. Graag stellen we u in de gelegenheid ons te laten weten wat u belangrijk, waardevol en plezierig vindt aan ons kindcentrum. Ook horen we graag of èn op welke punten verbeteringen nodig zijn.

Iedere twee jaar peilen we daarom de tevredenheid onder ouders, maar ook onder leerlingen (groep 5 t/m 8) en medewerkers. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Scholen met Succes. Volgens stricte privacyprotollen ontvangt u binnenkort van Scholen met Succes een uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek. Deelname is anoniem, in de rapportage zijn antwoorden van individuen niet te herleiden. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. Wij zullen in januari 2021 de resultaten bekend maken.

De vragenlijst voor leerlingen van groep 5 t/m 8 wordt op school afgenomen.

Kinderboekenweek 2020 "En toen ...."

Op 30 september was de start van de Kinderboekenweek 2020. Aan het begin van de ochtend gingen wij als leerkrachten in elkaars klas voorlezen. Ook kreeg elke groep een boek cadeau! Later in de ochtend keken gaan we in de klas naar een film over een tijdmachine. En wat gebeurde .... verschillende juffen gingen al lezend de tijdmachine in en eruit als personages uit verschillende vroegere tijden. 
Ook de hal ziet er weer helemaal gezellig uit in het thema van dit feest.
Liedje:  https://www.youtube.com/watch?v=e1X1D48H8uM
Dansinstructies:  https://www.youtube.com/watch?v=xo4DOyp4TDo
Fotospeurtocht: Door de school hangen de babyfoto's van de leerkrachten en hun favoriete kinderboektip .Elke foto heeft een eigen letter welke in de juiste volgorde een zin vormen. Kinderen gaan met hun maatje uit de maatjesgroep op zoek wie welke juf is. Als ze iedereen hebben gevonden met alle letters erbij kunnen ze de gevonden vraag beantwoorden.

      

Voor de groepen 7/8 is er de voorleeswedstrijd. Voorrondes houden we in de eigen klas. De finalist van elke klas wordt opgenomen en deze kunnen we bekijken tijdens de afsluiting. Dit stemmen de leerkrachten van 7/8 nog verder met elkaar af. 
De onderbouwgroepen worden voorgelezen door hun maatjesgroep.
Er zijn verschillende schrijvers en illustratoren in de klassen op bezoek geweest.

Volgende week donderdag sluiten we de Kinderboekenweek af.
KBW-commissie

Bedankt!

Afgelopen maandag was de dag van de leerkracht. Wij zijn ontzettend verwend door de kinderen en de AC, we zijn goed in het zonnetje gezet.
Bedankt iedereen !! 

Bericht vanuit de MR

Het nieuwe schooljaar is alweer een paar weken onderweg. Als MR zaten we donderdag 1 oktober dan ook weer voor het eerst dit jaar (digitaal) bij elkaar.

Op de agenda stond onder andere:

 • Covid maatregelen
 • Het locatie ontwikkelplan
 • De ouderenquête
 • Het stappenplan naar een continurooster
 • Schoolgids

Uiteraard wordt u als ouder door de directie op alle punten inhoudelijke periode.

Tevens zijn we bezig met de afronding van het jaarverslag van vorig schooljaar. Deze verschijnen bij de eerstvolgende nieuwsbrief.

De samenstelling van de MR zal dit schooljaar niet wijzigen. Eind vorig schooljaar hebben we een oproep gedaan voor een nieuw MR lid.

Omdat hier geen reacties op zijn gekomen heeft Gert Bouwman zijn termijn met 3 jaar verlengd. 

Nieuwsgierig naar wie wij ook alweer zijn? Kijk gerust nog eens in onze folder (klik hier voor de folder).

Heeft u vragen, dan kunt u ons ook dit jaar weer bereiken via  mr.wa@pcogv.nl

Schiet ons ook gerust aan op het schoolplein, op gepaste afstand uiteraard!

Onze volgende vergadering vindt plaats op 24 november .

Vanuit de MR wensen we u een fijn nieuw schooljaar toe!

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Ons adres:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Mailing aanpassen?
U kunt hier uw voorkeuren aanpassen of direct uitschrijven.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*