Bekijk deze email in de browser
Nr. 1 -  11 september 2020
Inhoud Nieuwsbrief
 • Kalender
 • Aankomende vervangingen
 • Kind op maandag
 • Werken in Circuitvorm
 • Studiedagen
 • Ventilatiesysteem
 • Aanpak plein aan de voorkant
 
 • Schoolfotograaf
 • Coördinator Hoofdluiscontrole gezocht
 • Incasso ouderbijdrage
 • Fit & Fun Nautilus
 • Bewegen met Nijntje
   

Kalender 

Ma 14 t/m wo 16 sept.:
Kamp groep 8

Woensdag 16 sept.:
AC vergadering
Donderdag 17 sept:
Uitslaapmoment groep 8
Ma 21 - Di 22 sept.:
Schoolfotograaf (ivm corona kunnen wij geen broertjes/zusjes die niet op de PWA zitten, op de gezinsfoto zetten)

Ma 28 sept.:
Deze week startgesprekken

Wo 30 sept.:
Start kinderboekenweek

 

Komende vervangingen

Woensdag 16 september: Groep 6B (juf Eveline)
Ma. 14, di. 15 en  wo.16 september: Groep 7B krijgt samen met groep 7A les van juf Cathelijne (waar mogelijk in samenwerking met stagiairs)
 

Kind op maandag

Week 38 (14/09 - 18/09) – Luister je wel?
Exodus 7 - 10 en 12: 29-42
Mozes heeft tegen God gezegd dat hij niet goed uit zijn woorden kan komen. Maar dat blijkt niet het probleem te zijn: het probleem is dat de farao niet wil luisteren. Daarom komen er tien zware plagen in het land Egypte. Uiteindelijk trekt het volk in een donkere nacht weg uit Egypte.

Week 39 (21/09 - 25/09) – Hoe kunnen we verder?
Exodus 14, 16 en 17: 1-7
De Israëlieten zijn vertrokken uit Egypte. Maar daarmee zijn ze er nog lang niet: keer op keer dreigen ze vast te lopen in de woestijn. Een zee waar ze niet omheen kunnen, gebrek aan eten en drinken… Steeds opnieuw is de Heer degene die hen verder helpt.

Werken in Circuitvorm

Voor de zomervakantie is er bij de herstart van het onderwijs aangegeven dat leerkrachten het onderwijs in de eigen klas zo organiseren dat er in kleine groepjes gericht instructie gegeven kan worden. Zo kan er door de leerkracht specifiek ingespeeld worden op wat kinderen nodig hebben aan instructie en (extra) oefening en herhaling. Dit is voor de vakantie goed bevallen. Om die reden zetten wij de wijze van lesorganisatie door. Hierbij zal er een opbouw binnen de jaargroepen aangehouden worden. Hierbij zal geleidelijk naar het volgende toegewerkt zal worden.

· De groepen 1 en 2 werken al op zo’n wijze in hoeken en groepjes. Dit zal zo blijven.

· De groepen 3 t/m 5 zullen voor 1 vakgebied, bijv. taal/spelling/lezen, in een circuit werken. Hierbij valt te denken aan een groepje dat in de klas aan het lezen is, een groepje maakt een opdracht in het werkboek en een groepje krijgt instructie. Na een periode van 20-30 minuten wisselt dit door, totdat alle groepjes alle onderdelen gehad hebben.

· In groep 6 t/m 8 ziet dit er hetzelfde uit. In deze groepen wordt hierbij toegewerkt naar circuits voor 2 vakgebieden, waaronder rekenen en taal/spelling/lezen.

Deze manier van werken zal zeer regelmatig gevolgd en geëvalueerd worden, om de kinderen zo optimaal mogelijk te begeleiden. 

Studiedagen

Op de volgende dagen zijn er studiemomenten voor de leerkrachten en zijn de kinderen vrij:

Datum

do 29-10   Continurooster tot 14.00 uur

ma 23-11  Continurooster tot 14.00 uur

vr 19-02    Studiedag - kinderen hele dag vrij

wo 24-03  Studiedag - kinderen hele dag vrij

di 25-05    Studiedag - kinderen hele dag vrij

do 15-07   Continurooster tot 14.00 uur

vr 16-07    Kinderen hele dag vrij

Deze studiedagen zijn ook te vinden op de kalender en op onze website: https://kindcentrum-prinswillemalexander.nl/documentenbank/?term=algemeen > vakantierooster

 

Ventilatiesysteem

Het ventilatiesysteem op PCOGV kindcentra voldoet aan de eisen.

Aan het einde van de vakantie informeerde ik u al over de ventilatie op de PWA. Deze voldoet aan alle eisen. Hieronder een aanvullend bericht vanuit ons bestuur PCO Gelderse Vallei (PCOGV).

Na de verplichte check van de ventilatie van onze schoolgebouwen en kindcentra kunnen we vaststellen dat op alle locaties aan de eisen wordt voldaan.

De afgelopen weken is er veel gesproken over de rol van ventilatie van gebouwen bij het verspreiden van corona. Goede ventilatie en een gezond binnenklimaat zijn uiteraard belangrijk. Uit adviezen van het RIVM blijkt dat de huidige eisen aan ventilatie in schoolgebouwen door corona niet aangescherpt hoeven te worden (Bouwbesluit, etc.).

In de praktijk blijkt echter dat niet alle scholen in het land aan de huidige eisen voor ventilatie voldoen. Minister Slob heeft daarom het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) ingericht en bepaald dat alle scholen een check moeten doen, om zicht te krijgen op welke scholen de ventilatie wel of niet voldoet aan de eisen en wat nodig is om dit eventueel op orde te brengen.

De gebouwen van PCOGV zijn in de laatste zomervakantieweek gecheckt door gespecialiseerde bedrijven. Alle gebouwen voldoen aan de eisen voor ventilatie.

Aanpak plein aan de voorkant

Op 25 september wordt er een start gemaakt met de aanpassing van het plein aan de voorkant. Dit zal gedaan worden door ouders en leerkrachten. De week erna zullen er enkele speeltoestellen op het plein geplaatst worden. De fietsenstalling wordt hierbij verplaatst. In de volgende nieuwsbrief leest u hier meer over.

Schoolfotograaf

Maandag 21 en dinsdag 22 september zal de schoolfotograaf weer aanwezig zijn op school. Helaas kunnen wij i.v.m. het 'Coronaprotocol' geen broertjes/zusjes binnenlaten die niet bij ons op school zitten. Er zullen alleen gezinsfoto's gemaakt worden van broertjes en zusjes die bij ons op school zitten. 

Coördinator Hoofdluiscontrole gezocht

Vorig schooljaar heeft één van de coördinatoren 'hoofdluiscontrole' de PWA verlaten, haar kinderen zijn inmiddels doorgegroeid naar het voortgezet onderwijs.
Wij zoeken daarom een nieuwe coördinator. Mocht je dit willen oppakken dan kun je contact opnemen met Ingrid Walet, zij is via de mail bereikbaar op famwalet7@gmail.com. 

Nu er op school geen luizencontrole plaatsvindt, willen wij u vragen om uw kind(eren) thuis regelmatig even op hoofdluis te controleren.

Incasso ouderbijdrage

Rond deze tijd zal de incasso van de vrijwillige ouderbijdrage geïncasseerd worden. Dit schooljaar zal er € 20,00 per kind afgeschreven worden.

Fit & Fun Nautilus

Bewegen met Nijntje

GV Doto
Het Nijntje Beweegdiploma, klik hier voor de flyer,  (1ste les) start op dinsdag 1 september.

Dinsdag  10:30 - 11:30 uur / Nijntje Beweegdiploma 1 (2-4 jaar)
Woensdag 14:45 - 15:45 uur / Nijntje Beweegdiploma 2 (4-6 jaar) - deze les wordt gegeven in combinatie met de les kleutergymnastiek

Beide lessen worden gegeven in sporthal de Baggelaar.
Zie bijgevoegde link voor meer informatie: https://gvdoto.nl/bewegen-met-nijntje/

NGV Excelsior
Zie bijlage voor de flyer van NGV Excelsior. Klik op de link voor meer informatie.
https://www.ngvexcelsior.nl/gymnastiek-en-turnen/nijntje-beweegdiploma/  

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Ons adres:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Mailing aanpassen?
U kunt hier uw voorkeuren aanpassen of direct uitschrijven.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*