Bekijk deze email in de browser
Nr. 18-  26 juni 2020
Inhoud Nieuwsbrief
  • Kalender
  • Aankomende vervangingen
  • Kind op maandag
  • Afsluiting van het schooljaar
  • Laatste schooldag
  • MR
  • TypeApp

Kalender 

Maandag 13 juli:
Schoolfeest


Donderdag 16 juli: Laatste schooldag, alle groepen zijn om 14.00uur uit!
Dit geldt ook voor groep 1!

Komende vervangingen

Maaandag 6 juli:
Groep 6/7 (juf Cathelijne)

Dinsdag 7 juli:
Groep 6/7 (meester Bruun)


 

Kind op Maandag

Jona, de profeet die geen zin had
Jona 1 - 4 ( 29 juni tm 3 juli)
De profeet Jona moet op weg om in Nineve te gaan vertellen dat het zo niet langer kan. Hij vlucht weg van de Heer, wordt overboord gegooid en opgeslokt door walvis, en gaat uiteindelijk toch naar Nineve. Daar hebben zijn woorden andere gevolgen dan hij dacht.
 

Themaweek: Bidden
1 Samuel 1: 1-18, Matteüs 6: 1-15 en Filippenzen 4: 4-7 (6 juli tm 10 juli)
In deze zomerweek staan we stil bij het gebed. We lezen verschillende bijbelverhalen waarin het gebed een rol speelt.

Afsluiting van het schooljaar

Nog even en dan is het weer tijd voor de zomervakantie. Het was een bijzonder jaar waarin we hele mooie momenten met elkaar hebben gehad. Maar in de afgelopen periode was er ook veel anders dan anders. Mede om deze reden willen wij dit schooljaar op een speciale manier afsluiten met de kinderen. Maandag 13 juli zal daarom een feestdag zijn op school. Wat gaan we doen die dag:

  • Alle groepen hebben een feestprogramma waarbij leuke spelletjes en de musicalfilm van groep 8 centraal staan.
  • Kinderen hoeven geen tussendoortje en lunch mee te nemen. Wij zorgen voor een gezond tussendoortje in de ochtend, een patatje als lunch en een lekker ijsje.

Ook op deze dag houden wij de huidige schooltijden aan. De kinderen zijn gewoon om 14.30 uur vrij.
 
Wij hopen er een fantastische dag van te maken met elkaar en de laatste schoolweek van dit schooljaar feestelijk in te luiden.

Laatste schooldag

Donderdag 16 juli is de laatste schooldag. Op de kalender staat vermeld dat de kinderen op deze dag om 14.00 uur vrij zijn. Om verwarring te voorkomen houden wij deze tijd aan, ook nu we dagelijks al een continurooster draaien tot de zomervakantie.
Op donderdag zijn 16 zijn de kinderen dus om 14.00 uur vrij! Kinderen die op deze dag naar de BSO moeten, vangen wij uiteraard vanaf die tijd op. Ook de kinderen van groep 1 blijven tot 14.00uur op school om zo gezamenlijk het jaar af te sluiten.

Medezeggenschapsraad (MR)

Beste ouders,
Afgelopen periode is de MR nauw betrokken geweest bij alle ontwikkelingen op school i.v.m. het coronavirus. Zowel bij de herstart van school in mei als het volledig openen van de school in juni. We hebben input gegeven op het beleid, advies gegeven over de communicatie richting ouders en we monitoren hoe het gaat. Het was een pittige tijd voor iedereen: kinderen, leerkrachten en ouders/verzorgers.  En ook een tijd waarin iedereen zijn uiterste best heeft gedaan, iets om trots op te zijn!
Andere zaken die we afgelopen periode hebben besproken zijn o.a. de formatie, de planning van de studiedagen voor volgend schooljaar en de invulling van het thuiswerkrapport.   
Op donderdag 9 juli hebben we onze laatste MR vergadering van dit schooljaar. Heeft u opmerkingen of vragen voor de MR dan kunt u dit mailen naar mr.wa@pcogv.nl.   
Alvast een fijne zomer toegewenst!
MR PWA 

TypeApp


 

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Ons adres:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Mailing aanpassen?
U kunt hier uw voorkeuren aanpassen of direct uitschrijven.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*