Bekijk deze email in de browser
Nr. 3 -  15 november 2019
Inhoud Nieuwsbrief
 • Kalender
 • Aankomende vervangingen
 • Kind op Maandag
 • Lootjes trekken groep 5-8
 • Schoen zetten
 • Sinterklaasfeest 5 december
 • Save the Date
 • Ontwikkelingen PWA
 

 • Regiegroep Ouderbetrokkenheid 3.0
 • Ouderavond 21 januari
 • Kerstviering verplaatst naar 18 december!
 • Inschrijvingen nieuwe leerlingen
 • Nieuwsbrief Brood en Spelen 

Kalender 

18 nov. Lootjes trekken/Facultatieve gesprekken (week)

25 nov. Facultatieve gesprekken (week)

5 dec. Sinterklaas

 

Komende vervangingen

20 nov.: Groep 4A (meester Arjan)

20 nov.: Groep 8A (meester Jan)

21 nov.: Groep 8A (juf Annabeth)

26 nov.: Groep 6/7 (meester Jan)

 

 

Kind op Maandag

Ben jij het echt? (week 47, 18 - 22 nov.)
Genesis 27: 1-40, 28: 10-22 en 29: 1-14
Verkleed als zijn broer gaat Jakob naar vader Isaak om de zegen in ontvangst te nemen. Nu is hij gezegend, maar hij moet wel vluchten. In de woestijn ontdekt hij dat God bij hem is. Hij komt uit bij Laban, een broer van zijn moeder.


Verrassing! (week 48, 25 - 29 nov.)
Genesis 29: 15-30, 30: 25-43 en 33: 1-20
Jakob denkt dat Rachel zijn bruid is, maar de volgende ochtend blijkt dat hij met Lea getrouwd is. Als hij ouder is, gaat hij zijn broer Esau tegemoet. Een groot geschenk gaat voor hem uit.

Lootjes trekken groep 5-8

Op maandag 18 november a.s. gaan de kinderen uit groep 5-8 lootjes trekken.  Op 5 december vieren de kinderen in de bovenbouw het Sinterklaasfeest door gedichten voor te lezen en surprises en cadeautjes uit te pakken. En misschien komen Sinterklaas en de Pieten ook nog wel even bij ons in de klas kijken….. 

De kinderen mogen dit jaar voor het eerst hun surprise eerder mee naar school nemen. Dit mag namelijk al vanaf maandag 1 december! We kunnen dan de hele week al genieten van de mooie surprises die er zijn gemaakt. Wilt u ervoor zorgen dat ervoor zorgen dat er een naam op de surprise staat en het gedicht eraan vast is gemaakt? Iedereen koopt cadeautjes voor € 4,00. In de surprise mag geen eten of drinken verwerkt zitten. 

Wilt u voor 18 november a.s. met uw zoon of dochter alvast wat cadeautjes uitzoeken die op het lootje geschreven kunnen worden. De lootjes worden op school ingevuld en getrokken. Heeft u een lootje ontvangen waar weinig informatie op staat of wat u niet kunt lezen, loop gerust even langs bij de leerkracht van uw kind. We helpen u er graag mee. 
We wensen u en jullie veel plezier met uitzoeken van de cadeautjes en het maken van een gave surprise! 

Schoen zetten

Aan alle kinderen van de Prins Willem-Alexanderschool! Maandag 25 november gaan we onze schoen zetten op school! We hopen natuurlijk dat Sinterklaas en zijn Pieten een bezoekje aan ons brengen. In de klassen gaan we uiteraard eerst veel Sinterklaasliedjes zingen en de kinderen mogen ook een tekening of een leuk briefje schrijven en die in hun schoen achterlaten. Iets lekkers voor het paard mag natuurlijk ook!

Sinterklaasfeest 5 december

Aankomend weekend is het zover…. Sinterklaas komt weer aan in Nijkerk. Sinterklaas en zijn Pieten komen op dinsdag 5 december langs op de PWA. We verwachten de Sint rond 8.20 uur. 
Sinterklaas heeft laten weten dat het fijn zou zijn als alle kinderen van de PWA om 8.15 uur op het plein staan bij hun eigen klas. 
Nadat Sint op de PWA is aangekomen gaat iedereen naar zijn eigen klas, maar voordat Sint naar de klassen gaat neemt hij ook nog even de tijd om broertjes en zusjes een hand te geven op het plein. De Sint zal deze morgen aan elke groep een bezoekje brengen. Hij begint bij de kleutergroepen en eindigt die morgen in groep 8. Om 12:00 uur zwaaien we met z’n allen de Sint uit. 
Handig om te weten; Sinterklaas neemt voor alle kinderen drinken en iets lekkers mee die ochtend. 
Groep 1 gaat tot 12.00 uur naar school. De kinderen uit groep 2-8 hebben een continurooster en gaan tot 14.00 uur naar school. (Zij nemen zelf eten en drinken mee voor tussen de middag en de Sint zorgt voor iets lekkers erbij!)

Ontwikkelingen PWA

In de afgelopen nieuwsbrieven heeft u al een stukje over onze kernwaarden kunnen lezen. Ook in deze nieuwsbrief nemen wij u graag even mee in enkele ontwikkelingen op de PWA.
De afgelopen weken zijn de kinderen enkele malen eerder vrij geweest in verband met een studiemiddag. Het team van de PWA is deze middagen aan de slag gegaan met de uit te zetten koers voor de komende jaren. Wij zijn druk bezig met het ontwikkelen van een zeer concrete visie, onder andere voor de pijlers pedagogiek, didactiek, organisatie en differentiatie.
We zitten nu aan het einde van het verbeterplan en zijn daarin bezig om bepaalde zaken vast te leggen en te borgen. Daarbij zijn we ook in een fase gekomen waarin we het verbeterplan achter ons kunnen gaan laten en vooruit kijken.
Het team heeft op de genoemde pijlers bepaald waar we nu staan als PWA en waar we naartoe willen. In elke studiemiddag wordt een deel van de visie op de pijlers uitgebreid besproken en uitgewerkt. Hieruit zal een visiestuk ontstaan, waarin heel concreet beschreven wordt hoe wij op de PWA werken en waar wij voor staan. Stukje voor stukje zullen onderdelen hiervan ook zichtbaar worden voor u als ouder.
Tijdens de studiemiddag op 11 november hebben wij samen de pijler pedagogiek besproken. Hierbij zijn de volgende punten aan bod gekomen:

 • Ieder kind is uniek! Hoe geven wij vorm aan ons motto ‘vertrouwen in jou’?
 • Wij hebben als team de waarden vertrouwen, verbinding en verantwoordelijkheid centraal staan. Hierbij zijn teamafspraken gemaakt. Op welke wijze geven wij deze waarden heel bewust mee aan de kinderen?
 • Bij de genoemde waarden ontbrak er nog een. Aangezien wij het inzetten en ontwikkelen van talenten belangrijk vinden, hebben we de vierde waarde benoemd: Verschil mag er zijn!
 • Wij gebruiken de Kanjertraining en willen deze nog bewuster inzetten en hier nog meer een doorgaande lijn in uitzetten. We willen daarom gaan werken met 5 overkoepelende schoolregels, waar alles onder te vatten is.

Er wordt dus een hoop besproken en ontwikkelt. Uiteindelijk wordt de ontwikkelde visie naast onze manier van werken gelegd en zullen wij de doorgaande lijnen binnen de PWA verder ontwikkelen. Op een aantal gebieden willen wij ook graag uw mening als ouder en ook de mening van de kinderen horen. Later dit schooljaar zullen wij u informeren hoe wij het ontvangen van feedback zullen gaan organiseren.

Regiegroep Ouderbetrokkenheid 3.0

Begin van het schooljaar 2018-2019 is er een samenwerkdag met het team en ouders georganiseerd, onder leiding van CPS. Hieruit zijn verschillende actiepunten naar voren gekomen en er is een regiegroep gestart, bestaande uit 7 ouders en een aantal teamleden. Afgelopen jaar heeft deze regiegroep uitgebreid gesproken over de 10 criteria die bij het traject Ouderbetrokkenheid 3.0 horen. Helaas is hierbij de begeleiding van CPS afwezig geweest. Inmiddels zijn er door de directie goede gesprekken gevoerd met CPS en zal de begeleiding goed opgepakt worden. Afgelopen maandag, 11 november, was er weer een bijeenkomst van de regiegroep. Deze avond zijn de ontwikkelingen besproken, zoals deze zijn beschreven bij het punt ‘ontwikkelingen PWA’. De regiegroep zal gevraagd worden om input te geven op de ingezette ontwikkelingen op de PWA. Daarnaast zal vanuit de directie, het team en de regiegroep een gezamenlijk actieplan Ouderbetrokkenheid 3.0 worden gemaakt. De regiegroep zal dan ook een duidelijke rol krijgen binnen de school. De komende tijd zult u dan ook vaker een update krijgen vanuit de regiegroep en de ontwikkelingen op het gebied van ouderbetrokkenheid.

Ouderavond 21 januari

Op dinsdag 21 januari organiseert de school samen met de MR een ouderavond. Zet deze datum alvast in uw agenda!
Te zijner tijd ontvangt u informatie over de invulling van deze avond.

Kerstviering woensdag 18 december ipv 19 december!!

In de kalender van school staat vermeld dat de kerstviering dit jaar zal plaatsvinden op donderdag 19 december.
Helaas blijkt de Kruiskerk die avond niet beschikbaar te zijn,
Wij mogen wel op woensdag 18 december gebruik maken van de kerk. Om die reden hebben wij besloten de kerstviering te verplaatsen naar woensdag 18 december

Inschrijvingen nieuwe leerlingen

Binnenkort gaan wij aan de slag met het maken van een overzicht van het aantal leerlingen die in het schooljaar 2020-2021 op de PWA zullen zitten. Wij willen u daarom vragen om, wanneer u een kind heeft die 4 jaar wordt in 2020-2021 en die u graag op PWA zou willen inschrijven, hiervoor in december dit jaar een inschrijfformulier in te vullen. U kunt een inschrijfformulier opvragen bij de directeur of bij de administratie.

Nieuwsbrief Brood & Spelen 


Nieuwe schoolcoördinator
Zoals u in onze vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen, heeft Sylvia van Driesten besloten te stoppen als schoolcoördinator op PWA Nijkerk. Er is een nieuwe schoolcoördinator aangenomen en zij wil zich graag aan u voorstellen. 
 

Hallo,  ik ben Wendy van Iterson. Ik ben 47 jaar jong en moeder van 2 heerlijke pubers. Deze week ben ik gestart bij Brood & Spelen als schoolcoördinator op PWA Nijkerk. Daarnaast ben ik ook werkzaam als specialistisch begeleider autisme en heb ik het leerjaar Sociaal Pedagogische Hulpverlening afgerond. Met veel enthousiasme en een frisse blik ga ik, samen met het overblijfteam ervoor zorgen dat het overblijven voor de kinderen een fijn moment van de dag wordt. Ik ben telefonisch (en per WhatsApp/sms) bereikbaar op 06-38822156 (ma- di- do 9:00 – 14:00) of via email pwanijkerk@broodspelen.nl. Omdat ik (nog) niet alle namen van de kinderen uit mijn hoofd ken en ook niet van alle kinderen weet in welke groep zij zitten, wil ik u vriendelijk vragen om de voor- en achternaam en de groep van uw kind(eren) te vermelden. Mocht u vragen, opmerkingen of bijzonderheden hebben, dan hoor ik dat graag! Tot ziens op PWA!
 
Gezocht! Nieuwe overblijfmedewerkers
2 van onze vaste medewerkers, Corlinde en Ina, hebben ons team verlaten. Wij bedanken Corlinde en Ina voor hun enthousiasme en inzet en wensen ze veel succes voor de toekomst. Hierdoor is er plek in het overblijfteam voor frisse nieuwe medewerkers. Ben jij (of ken jij) enthousiast, flexibel, verantwoordelijk en vind je het leuk om met kinderen te werken en je in te zetten om de kinderen een fijne overblijf te geven. Lees dan de vacature op onze website www.broodspelen.nl  en reageer direct! Er is een maximale vergoeding van €170,00 belastingvrij per maand en eventuele eigen kinderen blijven op de dag dat je je inzet, gratis over. 55+ ers zijn ook van harte welkom! Aanmelden of meer informatie? Neem contact op met de schoolcoördinator, Wendy van Iterson op telefoonnummer 06-38822156.

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Ons adres:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Mailing aanpassen?
U kunt hier uw voorkeuren aanpassen of direct uitschrijven.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*