Bekijk deze email in de browser
Nr. 2 -  27 september 2019
Inhoud Nieuwsbrief
 • Kalender
 • Aankomende vervangingen
 • Kind op Maandag
 • Personele mededelingen
 • Voorstellen
 • Schoolfotograaf
 • Ouderbetrokkenheid 3.0
 • Visie van de PWA-verbinding

 • Wist u dat?
 • Heutink voor thuis
 • Kinderboekenweek
 • Schoonmaakavond
 • Nieuwsbericht vanuit TSO
 • Fancy Fair
 • Oproep uit kleutergroepen
 • Sport en gezond
 • Kidsrun
Kalender
30 sept. startgesprekken
30 sept./1okt. fotograaf
7 okt. schoonmaakavond
9 okt. gebiedsteam
17 okt. Fancy Fair
18 oktober Continurooster
groep 5 tm 8 14.00uur uit.

 
Aankomende vervangingen

Vaste vervanging op woensdag groep 3
Vaste vervanging op donderdag groep 4 

Kind op Maandag

 

Babbelstad (week 40, 30 sept. t/m 4 okt.)
Genesis 9: 18-29, 10: 1-32 en Genesis 11
De nakomelingen van Noach verspreiden zich over de aarde. In Babel besluiten ze een toren te bouwen, zo hoog als de hemel. Maar het gaat mis: Mensen verliezen het contact met elkaar, ze begrijpen elkaar niet meer. Babel wordt een babbelstad waar iedereen praat maar niemand een ander verstaat.
 

Waar ga je heen? (week 41, 7 - 11 okt.)
Genesis 12: 1-20 en 13: 1-18
Abram wordt door God geroepen. Hij gaat weg uit zijn land, weg uit zijn familie, op reis naar een toekomst die God hem zal wijzen. In het tweede verhaal horen we over Abram en zijn neef Lot. Ze gaan elk op een eigen plek wonen en Lot mag kiezen. Hij kiest het land dat hem het mooist lijkt.

Personele mededelingen  

Zoals de laatste tijd al vaak in de media wordt aangegeven, hebben we te maken met een fors leerkrachtentekort. In deze eerste periode was er nog redelijk aan invalleerkrachten te komen. Helaas merken wij ook dat dit nu al veel moeilijker wordt om leerkrachten te vervangen. Regelmatig krijgen wij te horen dat er niemand beschikbaar is om in te vallen. Soms kunnen wij intern een oplossing vinden, waar wij erg ons best voor doen. Toch zal ook dit in de toekomst steeds lastiger worden. Wij nemen u graag even mee in onze aanpak op dit gebied.
 • Wij vragen de leerkrachten om op tijd ziekmeldingen door te geven, zodat er zo snel mogelijk gezocht kan worden naar een invalleerkracht.
 • Ippon personeelsdiensten gaan vervolgens voor ons aan de slag om iemand te vinden, maar wij kijken zelf ook naar mogelijke oplossingen intern. Als dit lukt, dan proberen wij dit zo snel mogelijk met u te communiceren via Klasbord, mits het niet op de ochtend zelf is.
 • Mocht Ippon geen invalleerkrachten beschikbaar hebben en wij kunnen intern ook niet schuiven of een extra leerkracht inzetten, dan zullen wij proberen de groep te verdelen over andere groepen.
 • Wanneer een groep de dag ervoor al verdeeld is of een groep volgens ons op dat moment niet verdeeld kan worden, zullen wij de groep vrijgeven. In dit geval wordt dit zo spoedig mogelijk met u gecommuniceerd en op zijn laatst vroeg in de avond de dag ervoor. Wanneer een groep vrij krijgt, ontvangt u hier altijd per mail een brief over vanuit de directie. Daarnaast zetten wij het bericht op Klasbord.
Soms lijkt het wat dubbel voor ouders, aangezien de directeur en de intern begeleider geen klas hebben. Kunnen zij dan niet invallen? Directie en de intern begeleider vallen in principe geen hele dagen in. In uiterste nood, wanneer een leerkracht bijvoorbeeld niet de hele dag afwezig is, kan het voorkomen dat zij bijvoorbeeld een stukje van een dagdeel vervangen. Dit heeft te maken met het werk wat anders blijft liggen op gebied van zorg en aansturing voor de hele school. Daarnaast is dit een afspraak vanuit ons bestuur.
Mocht u als ouder lesbevoegd zijn en dit nog niet kenbaar hebben gemaakt aan ons en kunt u af en toe invallen, of kent u iemand die lesbevoegd is die wel zou willen invallen, laat het ons dan weten.

Voorstellen 

Hoi! Mijn naam is Jonne van de Grootevheen ik loop dit jaar stage op de PWA. Elke woensdag en donderdag sta ik in de klas bij groep 4. Ik woon zelf in Nijkerk en ben nu derdejaars-pabostudent op de Marnix Academie in Utrecht. Ik hoop op een leerzaam jaar voor mezelf en de leerlingen!
 
 

Schoolfotograaf  


Maandag 30 september & dinsdag 2 oktober komt de schoolfotograaf bij ons op school. 

Ouderbetrokkenheid 3.0

In het najaar van 2018 is er in samenwerking met CPS een samenwerkingsdag georganiseerd met het team en ouders. Het doel van deze dag was om samen te kijken naar 10 criteria op het gebied van samenwerking tussen school en ouders, zoals deze zijn opgesteld voor het traject ouderbetrokkenheid. Vanuit deze dag is er een regiegroep ontstaan, waarin een groepje ouders en enkele leerkrachten samen nadenken over het versterken van de samenwerking tussen school en ouders. Op 16 september is deze groep voor de eerste keer in dit schooljaar weer bij elkaar geweest. In de komende periode zal er gekeken worden naar ontwikkelpunten op het gebied van communicatie, samenwerking en verbinding tussen ouders en school. Hier is ook al hard aan gewerkt, maar het is goed om dit verder voort te zetten. Zo zorgen we samen voor goed onderwijs voor de kinderen op de PWA.

Visie van de PWA-verbinding

In de vorige nieuwsbrief heeft u al kunnen lezen dat wij druk bezig zijn met het uitdiepen en zichtbaar maken van onze visie. In de nieuwsbrieven willen we steeds een stukje van onze visie onder uw aandacht brengen. In deze nieuwsbrief willen we onze kernwaarde verbinding toelichten.
Op de PWA willen wij graag werken vanuit verbinding. Verbinding met elkaar als team, door ideeën en ervaringen te delen, door met elkaar in gesprek te blijven, oog voor elkaar te hebben en door samen een team te zijn en onze schouders eronder te zetten.
Maar wij willen ook in verbinding staan met de kinderen en met u als ouder. Hierin is de driehoek school, ouder, kind terug te zien. Dit merkt u nu bijvoorbeeld al aan de gesprekken waarbij niet alleen met u, maar ook met uw kind gesproken wordt. Verbinding heeft voor ons te maken met de opbouw van relatie. Iedereen is anders en ieder kind heeft andere dingen nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen. In de samenwerking met u als ouder hopen wij dit goed af te kunnen stemmen en hierop aan te kunnen sluiten. Niet alleen tijdens vaste gespreksmomenten, maar juist ook tussendoor.
Dit alles is misschien nog niet altijd helemaal zichtbaar, maar het is zeker een punt waar wij hard aan werken. Wij hopen dan ook mooie stappen te kunnen zetten, samen met u.

Wist u dat?

Wist u dat wij op de PWA gestart zijn met 2 nieuwe methodes?
In groep 3 is ‘Lijn 3’, de nieuwe methode voor aanvankelijk lezen,
in gebruik genomen. Lijn 3 stelt de letter centraal.
In de methode gaat het verder dan alleen het herkennen van een
woordbeeld. Dankzij de wandkaarten en letterfilmpjes raken de
kinderen snel vertrouwd met de letters. Daarnaast maakt Lijn 3
gebruik van leuke thema’s, die aansluiten bij de kinderen.
 
In de groepen 5 tot en met 8 zijn we gestart met de nieuwe methode voor Engels, gemaand ‘Join in’. Onze oude methode Engels sloot steeds minder aan bij het voortgezet onderwijs. Vandaar de keuze om nu met deze nieuwe en pittigere methode te gaan werken.

Heutink voor thuis

Heeft u ook wel eens vragen over wat u thuis kunt doen om uw kind te helpen? Bijvoorbeeld met de tafels of met lezen? ‘Heutink voor thuis’ is een website voor ouders, waar naast een webshop ook mooie artikelen en tips te vinden zijn. Op het gebied van leren, thuis helpen en talenten van uw kind vindt u hier een hoop informatie. Daarnaast helpt u de school wanneer u een kijkje neemt op deze website. De PWA ontvangt namelijk per klik een kleine vergoeding, inwisselbaar voor leuke schoolmaterialen. Mocht u wel eens een vraag hebben over hoe u uw kind thuis kunt ondersteunen, of heeft uw bijvoorbeeld vragen over de inzet van talenten, het voeren van gesprekken, of andere dingen in relatie met school, kijkt u dan eens op de volgende website:
https://www.heutinkvoorthuis.nl?afmc=willemalexanderschoolnijkerk&utm_campaign=willemalexanderschoolnijkerk&utm_source=leaddyno&utm_medium=affiliate

Kinderboekenweek

Aanstaande woensdag is de start van de Kinderenboekenweek. Het thema van de kinderenboekenweek is "Reis mee". Woensdagochtend beginnen we met een feestelijke opening. De kinderen maken kennis met de nieuwe maatjesgroepen en gaan samen op reis om een boek te zoeken. 

We sluiten de kinderboekenweek af met de Fancy Fair. Tijdens de Fancy Fair is er een boekenmarkt. We willen de kinderen vragen om vanaf volgende week kinderboeken mee te nemen die ze niet meer gebruiken of nodig hebben. Deze zullen we tijdens de Fancy Fair gaan verkopen. 
De opbrengst van de Fancy Fair is dit jaar voor nieuwe school tenue's. 

Schoonmaakavond 7 oktober

Nieuw jaar, schone klassen! Helpt u mee?

 • Schoonmaakavond door ouders/verzorgers
 • Maandagavond 7 oktober 19:30uur - 21:30uur
 • Zowel onder- als bovenbouw
 • Graag zelf een emmer en schoonmaakspullen meenemen
 • Opgeven is niet nodig

Hoe fijn zou het zijn als er voor iedere klas een paar ouders zijn die schoonmaken, zodat alle kinderen in een fris lokaal kunnen werken en spelen. Al kan je maar een uurtje, alle hulp is welkom!
Tot maandag 7 oktober, fijn dat je erbij bent!
 

Nieuwsbericht vanuit TSO

Was even wennen voor iedereen maar de meeste kinderen hebben hun plekje weer gevonden bij de TSO en vermaken zich prima samen met vriendje/vriendinnetje. Alle kinderen die voor het eerst gebruik maken van de TSO welkom. Namens de overblijf juffen willen wij even een aantal puntjes onder de aandacht brengen.

Lunchtrommel:
Wij gaan uit van een gezonde lunch met minimaal 1 boterham en 1 beker drinken. Gezonde hapjes zoals snoeptomaatjes, komkommer, fruit of gezonde koek zoals liga, sultana is toegestaan. Snoepgoed, chocola, koek met en zonder chocola is niet toegestaan. Als wij het zien laten we het terug doen in de trommel/tas. Graag uw medewerking hierin. Koolzuurhoudende drankjes zoals cola, sinas is niet toegestaan, verder weet u als ouder vast wel wat uw zoon/dochter lekker vind aan eten en drinken en hoeveel ze ongeveer eten. Wat over is gaat altijd in de trommel mee naar huis.

Aan/afmelden:
Even een tip voor de veilgheid van alle kinderen en omdat leerkrachten ook niet altijd weten waarom een kind niet aanwezig is bij de TSO. Komt uw zoon/dochter een keer niet naar de overblijf op zijn/haar vaste overblijfdag meld dit dan tijdig bij Sylvia. Je kan ook van overblijfdfag ruilen, dit moet dan wel een andere dag in dezelfde week zijn. Afmelden/ruilen/of aanmelden eenmalig/extra overblijf bel/app/mail even naar Sylvia mobiel 0638822156 mail pwanijkerk@broodspelen.nl . Uiterlijk dag van overblijf voor 11.00 uur. Zo kunnen wij alle aandacht geven aan de kinderen die overblijven en hoeven we geen navraag te doen bij leerkrachten en/ of ouders te bellen/appen.

Wijzigingen:
Als er wijzigingen zijn in het abonnement van uw zoon/dochter kan dit gemeld worden door mail te sturen naar administratie@broodspelen.nl, met vermelding naam, groep, school, dagen van overblijf. Via dit mailadres kunt u ook al uw vragen stellen over facturen. Houd bij opzegging/wijziging rekening met 2 weken opzegtermijn. Er word altijd een bevestiging gemaild per wanneer de wijziging/opzegging ingaat.
Inschrijving:
Nieuwe kinderen zijn natuurlijk van harte welkom. Ouders kunnen hun zoon/dochter via de site van Brood&Spelen inschrijven. Via mail ontvangt u een bevestiging van inschrijving. Op de site van Brood&Spelen staat ook veel info over de TSO en voor vragen kunt u altijd contact opnemen met Sylvia  of voor 12.00 uur of na 13.00 uur even de school binnen lopen voor info.

Planning na herfstvakantie:
Na de herfstvakantie gaan wij weer beginnen met het binnenprogramma met vele nieuwe knutsel werkjes. Kinderen mogen dan 1 keer per week kiezen tussen binnen knutselen of buiten spelen. Ook de tostidagen gaan weer op herhaling. Wanneer deze zijn word vermeld in de nieuwsbrief en op de flyers bij de lokalen.
 
Het overblijfteam Brood&Spelen

Fancy Fair

Oproep voor de Fancy Fair!


 

Wie wil ons helpen door een taart, cakejes of koekjes
te maken om te verkopen op de Fancy Fair?
 
U kunt zich inschrijven door het formulier in te vullen die bij de keuken op de balie ligt.
Het zou fijn zijn als u hierbij wilt doorgeven wat u maakt en hoeveel u maakt.
U kunt ook een e-mail sturen naar ac@pwa-nijkerk.nl
Uw baksels kunt u donderdagochtend 17 oktober in de keuken neerzetten.
 
Mocht u een baksel maken voor een speciaal dieet, bijvoorbeeld koemelkallergie of
coeliakie, schrijf dit er dan duidelijk bij, want dan kunnen wij hier rekening mee houden.
 
Indien u het op een schaal of blik doet, graag de naam en klas van uw kind erbij vermelden.
De dag na de Fancy Fair kunt u de schaal/het blik weer ophalen.
 
Ook zijn wij nog op zoek naar sponsors, u kunt zich via de mail ac@pwa-nijkerk.nl opgeven.
 
Alvast hartelijk bedankt,
Namens de AC commissie

Oproep vanuit kleutergroepen

Wij zijn op zoek naar auto’s, een garage, politiepetten, autostuur. Wie heeft er thuis deze sullen ongebruikt liggen en wil het aan ons geven? Onze kleuters zullen er heel graag mee spelen!

Vriendelijke groeten, de juffen van groep 1/2

Sport en gezond

Vanuit Nijkerk Sportief en Gezond hebben wij een waardevolle flyer met veel info ontvangen.
Voor u als ouder(s)/verzorger(s) erg interessant om te lezen. 
Klik hier voor de flyer.

Kidsrun 12 oktober

Op 12 oktober kunnen de kinderen weer meedoen met de Kidsrun.
Klik hier voor de flyer. 

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Ons adres:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Mailing aanpassen?
U kunt hier uw voorkeuren aanpassen of direct uitschrijven.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*