Bekijk deze email in de browser
Nr. 20  - 5 juli 2019

Nieuws Basisonderwijs


 
Kind op Maandag

Ik zie je verdriet (8 - 12 juli)
2 Koningen 4: 8-37
Elisa is de opvolger van Elia. In Sunem vertelt hij een vrouw dat ze een kind zal krijgen. Na een paar jaar sterft het kind, kan Elisa nu iets doen? De profeet laat zien dat God mensen niet alleen laat in hun verdriet.

Hoe stoer ben je? (15 - 19 juli)
2 Koningen 5: 1-27
Naäman is een stoere, sterke legeraanvoerder. Maar hij is ook kwetsbaar: onder zijn pantser draagt hij een ernstige huidziekte met zich mee. Hij gaat naar Elisa voor genezing, maar dit loopt anders dan verwacht.

Mendy stelt zich voor

Beste ouder(s) en verzorger(s) van de PWA,
 
Tijdens de ouderavond van dinsdag 25 juni heb ik mijzelf voorgesteld en iets verteld over mijn achtergrond. Voor wie hier niet bij aanwezig kon zijn, wil ik mijzelf via deze weg even voorstellen. Mijn naam is Mendy Meenderink en ik zal na de zomervakantie starten als locatie-directeur van de PWA.
 
Inmiddels werk ik 15 jaar voor PCO Gelderse Vallei, waarvan ik 11 jaar volledig en een paar jaar deels voor de klas heb gestaan. Daarnaast heb ik meerdere jaren een rol als rekenspecialist vervuld. In 2016 ben ik in een leidinggevende rol gestapt bij een bestuur in Lelystad. Hier heb ik gewerkt als locatieleider van de bovenbouwlocatie van een school die in ‘zwaar weer’ verkeerde. Met het team hebben we samen hard gewerkt aan een verbeterplan, om de school in 2018 naar een voldoende beoordeling van de inspectie te brengen. In deze tijd werd ik ook gevraagd om mijn ervaring in te zetten binnen het onderzoeksteam dat eind 2017 onderzoek heeft gedaan op de PWA. In maart 2018 ben ik 3 dagen per week op de PWA komen werken, als bovenbouwcoördinator en als specialist. Dit schooljaar ben ik tot maart nog 1 dag in de week aanwezig geweest op de PWA, naast mijn leidinggevende functie op De Fontein Burgthof in Barneveld.
Ik ben dan ook bekend met het verbeterplan en alle punten waar de afgelopen anderhalf jaar hard aan gewerkt is door het team en het coördinatieteam van de PWA. Ik vind het ontzettend fijn om terug te kunnen keren op de PWA en zal de ingeslagen weg verder voortzetten.
Daarnaast wil ik gericht verder met ouderbetrokkenheid. In samenwerking met de regiegroep van ouderbetrokkenheid 3.0, het team en de MR zal ik dit verder uitbreiden, om nog meer samen te kunnen gaan werken. Verbinding, vertrouwen en samen zijn daarbij belangrijke waarden voor mij.
Na de zomervakantie zult u mij bij de start van de schooldag vaak vinden in de hal bij de voordeur, of op het plein. Voelt u zich vrij om uw vragen te stellen of, indien nodig, een afspraak te maken.
Voor nu wens ik u een hele fijne zomervakantie. Ik hoop u in het nieuwe schooljaar te ontmoeten en er samen met u, de kinderen en het team van de PWA een geweldig nieuw schooljaar van te maken.
 
Hartelijke groet,
 
Mendy Meenderink

Breinbrekers

 De afgelopen weken zijn de leerlingen van de Breinbrekers groep 7 (de tweede leerlijn)
druk bezig geweest om een radio uitzending voor te bereiden samen met de A1 Mediagroep.
Dit is de lokale omroep van Nijkerk en Barneveld.
Medewerkers van de A1 Mediagroep zijn bij ons op school geweest om de leerlingen
uit te leggen hoe een radio uitzending wordt gemaakt.
Hoe ziet een uur radio maken eruit? Hoe bereid je een interview voor?
Uit welke rubrieken bestaat een uitzending en welke eisen zijn er verbonden aan de muziekkeuze Ook  hebben we met elkaar het draaiboek van een uitzending besproken en taken verdeeld voor onze eigen uitzending. Dit was allemaal erg interessant en vooral ook leerzaam.
 
A.s. maandagmiddag 8 juli gaan we met de Breinbrekersgroep naar de studio in Nijkerk aan het Plein om daar van 14.00-15.00 uur een live uitzending te maken.
De kinderen hebben er enorm veel zin in en hebben zich goed voorbereid.
 
Natuurlijk kunt u de uitzending live meeluisteren via 106.8 FM of via de website van A1 Mediagroep www.a1mediagroep.nl
Ga dan naar =>radio en klik aan=> luister en kijk nu in de A1 studio.
We hopen natuurlijk op veel luisteraars (en kijkers).

Gebedsgroep PWA

5 juli is alweer de laatste keer dat we samenkomen als gebedsgroep. Ons eerste jaar is alweer voorbij. We kijken terug op een mooi jaar en zijn dankbaar voor de personen die aangesloten zijn. We hebben mooie gesprekken kunnen voeren, een van de resultaten daarvan zijn de gebedsdozen in de klassen. Wat mooi dat de kinderen door de briefjes kunnen leren dat ze alles altijd bij God kunnen brengen, op elk moment. 
We willen Arjan bedanken voor zijn betrokkenheid, wie zijn opvolger wordt als aanspreekpunt binnen de school weten we nog niet, dus dat volgt in een nieuwsbrief in het nieuwe schooljaar.
Volgend jaar gaat er nog iets veranderen, we komen dan de eerste maandag van de maand samen.
Vrijdag zullen we in ieder geval bidden voor een goede vakantie en dat iedereen veilig en gezond weer het nieuwe schooljaar mag starten na de vakantie.

Groeten Johanna, Jeanine en Leneke

Afscheid collega's

Dit schooljaar nemen we afscheid van een aantal collega's: Kees Spee, Arjan de Zeeuw, Maaike Rahimi, Anissa Banouh, Edo Giel en Jolanda Heek. Daarnaast heeft Mellanie den Herder vorige week vrijdag aangegeven een andere baan te hebben gevonden. Op het moment van de ouderavond was dit nog niet bekend. Op dit moment zijn we druk bezig om invulling te geven aan de ontstane vacature in groep 5a (woensdag, donderdag) en 1/2a (vrijdag). 

We willen u de gelegenheid geven om afscheid te nemen van de collega's. 
Anissa is dinsdag 9 juli voor het laatst. Maaike is op dinsdag 16 juli voor het laatst en kunt u dan even de hand schudden. Op de laatste schooldag, 18 juli is er van 13.30-14.00 gelegenheid om Kees, Edo en Jolanda de hand te schudden. Arjan en Mellanie staan dan voor de groep, daar kunt u even binnen lopen of wachten tot 14.00. 

Mededeling 

Geachte ouders/verzorgers,

Afgelopen schooljaar heb ik als onderwijsassistent en BSO juf gewerkt. Volgend schooljaar komt daar verandering in, mijn onderwijsassistent uren komen te vervallen. Dit betekent dat ik volgend schooljaar niet meer aanwezig zal zijn als onderwijsassistent. Maar tot aan januari 2020 ben ik nog wel werkzaam als BSO juf op de maandag, dinsdag en donderdag. Vanaf januari 2020 ga ik namelijk beginnen met een opleiding op de PABO. Dinsdag 9 juli is mijn laatste werkdag van dit schooljaar als onderwijsassistent.

Ik wil jullie allemaal bedanken voor het vertrouwen en alle fijne gesprekken die ik heb gehad.

 

Met vriendelijke groetjes,

Anissa Bamouh    

Schoolplein

Vorige week dinsdag hebben wij op de ouderavond de volgende informatie met u gedeeld. Omdat wij niet alle ouders bereikt hebben, hierbij een schriftelijke update. 
Wij hebben een start gemaakt met het aanpakken van het schoolplein. We hebben met kinderen, ouders en collega’s nagedacht over wat we graag zouden willen. Vervolgens is hiervan een ontwerp gemaakt en zijn er offertes opgevraagd. Al met al wordt het schoolplein veel grondiger aangepakt dan vooraf de bedoeling zou zijn en vallen de offertes erg hoog uit. Dit is de reden dat we ook een subsidieaanvraag hebben gedaan bij de provincie Gelderland voor groene schoolpleinen. Hiervan zijn we nog in afwachting. 
Helaas zijn we ook van de gemeente afhankelijk. We hebben een aanvraag gedaan om de fietsen niet meer op het schoolplein te hoeven stallen, maar naast het plein. Hiervoor hadden we toestemming ontvangen en zouden we per 1 juli aan de slag kunnen. Helaas heeft de gemeente deze toestemming ingetrokken en zijn we nu weer in afwachting van hen.

Ons voornemen is om volgend schooljaar te starten met de aanpassingen van het plein. Hierbij hebben we uw hulp als ouder hard nodig. Met de ouderavond hebben er al een aantal ouders zich opgegeven om te komen helpen als we een ‘Samenwerkdag voor het schoolplein’ organiseren. Hierover zal volgend jaar meer informatie komen en hopen we dat u net als ons graag wilt komen helpen. 

Continurooster donderdag 18 juli

Op de laatste schooldag, donderdag 18 juli, draaien we een continurooster. De kinderen lunchen dan op school. Wilt u zorgen voor een lunchpakketje?

Bedankt

Beste ouders,  


Het einde van het schooljaar  is al weer bijna in zicht  Het is werkelijk omgevlogen.
We kunnen terug kijken op  een goed en mooi jaar op de PWA.
Zoals elk jaar hebben de kinderen weer van verschillende activiteiten kunnen genieten.
Het organiseren van activiteiten kunnen we natuurlijk nooit zonder uw hulp. We zijn dan ook erg blij dat het toch elke keer weer lukt om vele hulpouders te mobiliseren.  Er zijn altijd  veel (groot-) ouders die ons helpen zoals:  contactouders,  activiteitencommissie, medezeggenschapsraad,  luizenouders, leesouders, biblotheekouders en natuurlijk ook veel ouders die helpen bij activiteiten in de groep van hun eigen kind(eren). 
Al deze helpende handen zijn onmisbaar op de PWA!!
 
Als dank voor deze hulp willen we U graag een kleine attentie aanbieden.
Heeft U het afgelopen jaar op school geholpen, dan kunt U met de tegoedbon die elk oudste kind uit het gezin binnenkort mee krijgt een presentje uitkiezen.
Van maandag 8 juli t/m vrijdag 12juli staat er een presentje voor U klaar!
De tegoedbon kan door meerdere personen uit Uw gezin gebruikt worden.
 
Uw hulp was (en is) heel waardevol voor ons!

TSO 

 
 
 


 

Traktatie

Traktatie bij TSO om het schooljaar op een leuke en lekkere manier af te sluiten is er voor alle kinderen, die gebruik maken van de overblijf, op dinsdag 16 juli een lekkere traktatie tijdens de overblijf. Wat dat is, blijft nog een verrassing. Blijf je altijd al over op de dinsdag, dan hoeven je ouders niets te doen. Blijf je over op een andere dag of op strippenkaart, vraag dan aan je ouders of je een keer op dinsdag mag overblijven. Je kunt dan eenmalig met je vaste overblijfdag van die week ruilen (behalve de donderdag en vrijdag van die week, want dan zijn we al vrij) of eenmalig extra overblijf aanvragen.
Om te voorkomen dat er te weinig traktaties zijn graag aanmelden voor maandag 15 juli 11.00 uur. Dit kan via email pwanijkerk@broodspelen.nl of mobiel 06-38822156. Zijn er vragen neem, dan even contact op met Sylvia via bovengenoemde gegevens.
Tot dinsdag 16juli tijdens een feestelijke overblijf.


                       
Kalender
  • 12 juli, Musical groep 8 (Opa's & Oma's)
  • 15 juli, Mucisal groep 8
  • 17 juli, Wisselmoment
  • 18 juli, Laatste schooldag, Continurooster groep 2-8 (14.00uur uit)
  • 19 juli, Zomervakantie begint
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Ons adres:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Mailing aanpassen?
U kunt hier uw voorkeuren aanpassen of direct uitschrijven.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*