Bekijk deze email in de browser
Nr. 16  - 10 mei 2019

Nieuws Basisonderwijs


 
Kind op Maandag
Thema week 20 (13 t/m 17 mei)

Blijf je hier? 
Ruth 2: 18-23 en 3: 1-15 
Er is een verschil tussen ergens een tijdje zijn en je ergens thuis gaan voelen. In de verhalen van deze week wordt steeds meer duidelijk dat Ruth in Betlehem zal blijven. Ze gaat in de nacht naar Boaz en ze worden verliefd op elkaar.

Thema week 21 (20 t/m 24 mei)
Veel geluk! 

Ruth 3: 16-18 en 4: 1-17 
Boaz wil met Ruth trouwen. Hij wordt dan de eigenaar van het land van Elimelech. Maar er is een ander familielid dat daar ook recht op heeft. Daarom gaan ze eerst in de stadspoort overleggen. Het andere familielid doet afstand van zijn rechten, zodat Boaz en Ruth samen verder kunnen. Ze krijgen een zoon, een kleinzoon van Noömi. Dat kind zal later de opa zijn van koning David.

 

Update ziekteverloop van Kees Spee

Beste ouders,

Bij deze een bericht van mij om jullie een update te geven van mijn situatie.

In oktober moest ik mij helaas ziek melden en hoopte ik dat dit maar van korte duur was. Helaas was dit veel te optimistisch en kwam ik erachter dat al lang rondlopen met klachten ook betekende dat herstel langer ging duren dan ik had verwacht. Dat bleek ook wel. Het was een combinatie van rust houden, ontspanning vinden, de juiste medicatie en goede behandeling door een manueel therapeut. Hier ben ik de eerste maanden vooral mee bezig geweest.

Gelukkig kon ik in januari langzaam starten met wat sporten in de sportschool. Dit gaf mij wel een positief gevoel dat ik weer kon beginnen met wat op te bouwen. Vanaf de voorjaarsvakantie ben ik daarnaast ook begonnen met het opbouwen van het werk. Het is best lastig om als directeur te starten met een paar uurtjes werken. In een school is altijd veel meer werk dan er in een beperkte tijd gedaan kan worden. In overleg hebben we besloten dat het voor de geleidelijke opbouw voor mij handiger was op dit in de luwte op een andere school te gaan doen. Dit gaf mij de ruimte om langzaam op te bouwen en daarnaast Jolanda de ruimte om als locatieleider de PWA aan te sturen.

Op de achtergrond probeer ik wel steeds meer op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen op de PWA en voel mij ook betrokken bij wat er op school gebeurt. Voor de meivakantie ben ik bij de paasviering geweest en heb in wat groepen rondgekeken. Ik vond het erg leuk om de leerlingen weer te ontmoeten!

Voor de komende periode tot aan de zomervakantie hoop ik mijn werkuren steeds meer uit te breiden en merk ik ook dat het lichamelijk steeds beter gaat. Ik zie er in ieder geval naar uit om weer helemaal gezond mijn werk te kunnen gaan doen!

Hartelijke groet,

Kees Spee

Gebedsgroep PWA

Misschien heb je in de klassen onze gebedsdozen zien staan. 
Hier kunnen kinderen en leerkrachten, maar ook ouders briefjes in doen met gebeds- of dankpunten. Alle onderwerpen zijn welkom, en dit mag ook anoniem. Op deze manier willen we God meer betrekken bij alles wat er gebeurt binnen de levens van onze kinderen en de school.

Vind je het fijn om mee te bidden? dit kan op verschillende manieren; 
- via een whatsapp-groep wisselen we onderwerpen uit waarvoor ieder thuis kan bidden.
- vind je het fijner om samen te bidden, dan komen we elke eerste vrijdag van de maand bij elkaar. Als deze vrijdag in de vakantie valt komen we de eerste vrijdag na de vakantie samen. Dit is om 8:30 in het bso lokaal (kinderen zijn ook welkom).
Iedereen is van harte welkom om aan te sluiten. Voel je vrij om een keer mee te kijken en/of te bidden. 

Daarnaast kun je met vragen, opmerkingen of gebedspunten ook meester Arjan aanspreken of emailen: arjandezeeuw@pwa-nijkerk.nl

Johanna de Meijer, Leneke Derksen en Jeanine de Vries

Nieuws Brood & Spelen

Brood & Spelen picknick  
Op donderdag 23 mei organiseert Brood & Spelen een picknick. Alle kinderen van de overblijf gaan samen picknicken op het plein. Om te voorkomen dat kinderen met een allergie iets verkeerds te eten krijgen is het de bedoeling dat ieder kind zijn eigen lunch mee neemt. De lunch mag deze dag gewone boterhammen met beleg zijn maar ook kleine lekkere hapjes. Kinderen mogen hun lunch delen met andere kinderen maar is niet verplicht. De juffen van de overblijf zorgen deze dag ook voor iets lekkers bij de picknick.

Mocht het weer het niet toelaten buiten te picknicken, dan wordt de overblijfruimte ingericht als picknickplaats. Kinderen kunnen dan alsnog met hun vriendjes en vriendinnetjes gezellig picknicken.  

 

Groet TSO team Brood&Spelen.

 

Ook zijn wij op zoek naar nieuwe 'Overblijfmedewerkers'.
Klik hier voor de volledige advertentie!

 

 

Save the date! Ouderavond 25 juni 2019

Vorig schooljaar was er met enige regelmaat een ouderavond waarbij u op de hoogte werd gehouden van de onderwijsontwikkelingen. Na weer een schooljaar hard werken willen we u graag een update geven over het verbeterplan en de speerpunten voor volgend schooljaar. 
De ouderavond vindt plaats op dinsdag 25 juni en start om 19.00. Graag tot dan!

Kalender
  • 12 mei, Moederdag
  • 24 mei, Groep 1 en 2 vrij
  • 25 mei, Veluwe Wandeltocht
  • 30 mei, Hemelvaartsdag 
  • 31 mei, Vrij
  • 25 juni, Ouderavond
ZELFEVALUATIE EN AUDIT DOOR EN OP DE PWA

Misschien denkt u waar gaat dit over? We leggen het kort aan u uit. Om de kwaliteit van ons onderwijs in de gaten te houden bezoeken scholen van PCO Gelderse Vallei elkaar onderling. Voorafgaand aan het bezoek schrijven wij op de PWA een zelfevaluatie. Dit schooljaar gaat dat om het thema ‘instructievaardigheden.’ Allereerst hebben we onze eigen instructievaardigheden beoordeeld en daar een kort verslag over geschreven. Op donderdag 9 mei is de directie van De Branding uit Barneveld bij ons komen kijken naar de manier waarop wij op de PWA instructie geven. Ze hebben klassen bezocht, lessen bijgewoond en met leerkrachten en kinderen gesproken. Over een paar weken ontvangen we een auditverslag met de bevinden van dit bezoek. Omgekeerd heeft een auditteam van de PWA ook De Branding bezocht. Ook daar is gekeken naar die instructievaardigheden. Op deze manier geven we elkaar als scholen onderling ook feedback op belangrijke onderdelen van ons onderwijs. Zelfevaluaties en audits zijn daarmee een manier geworden om de kwaliteit van scholen in de gaten te houden en er samen verantwoordelijk voor te zijn.

FORMATIE

De afgelopen week heeft Jolanda (IB) met alle leerkrachten leerlingbespreking gehad. Tijdens deze bespreking worden eventuele doublures (blijven zitten) besproken. Er wordt afgewogen wat de beste beslissing is voor een kind. Hierbij wordt gekeken naar resultaten, sociaal-emotionele ontwikkeling, vriendjes/vriendinnetjes en een inschatting gemaakt van het effect van een extra jaar. Wanneer er twijfel is over doorgang naar de volgende groep is dit al eerder met u als ouder besproken. In de komende weken worden de gesprekken gevoerd met ouders waar sprake is van doublure of kleuterverlenging. Nu deze besprekingen zijn geweest hebben we steeds meer zicht op de leerlingaantallen van volgend schooljaar. Deze aantallen zijn belangrijk voor de groepsverdeling en daarmee ook de formatie. De komende weken zijn we druk met de groepsverdeling. Zodra deze definitief is, zullen we u hier al ouders over informeren. Dit zal rond juni zijn.  

DIDACTISCH HANDELEN

In een vorige update hebben we u verteld over het expliciete directe instructiemodel en de combinatie met klassenmanagement. Hier zijn we op dit moment druk mee bezig. In de klassen wordt gewerkt met een stoplicht. Hiermee wordt aangegeven wat het geluidsniveau is en of de leerkracht beschikbaar is. Zo kan de leerkracht extra instructie geven tijdens rood. De leerlingen werken dan stil, zelfstandig en de leerkracht is dan niet beschikbaar, omdat hij of zij instructie geeft aan een klein groepje. Bij oranje is de leerkracht ook niet beschikbaar, maar kunnen leerlingen wel fluisterend overleggen. Bij groen is de leerkracht beschikbaar en kunnen kinderen samenwerken. Dit willen we in de groepen 3 t/m 8 doen, zodat overal de regels voor het zelfstandig werken hetzelfde zijn. Daarnaast willen we voor de kinderen gaan werken met een blokje voor zelfstandig werken. We experimenteren op dit moment in een aantal groepen met het kiesblok. Het kiesblok past bij de stappen van EDI (expliciete directe instructiemodel) en neemt de kinderen mee in de verschillende stappen van de les. Tijdens het zelfstandig werken kunnen kinderen met het blokje aangeven dat ze een vraag hebben, dat ze alleen werken of juist samen. Nog voor het einde van het schooljaar hopen we de pilot van het kiesblok af te ronden en een definitieve keuze te maken.

 
SCHOOLPLEINCOMMISSIE

Beste ouders,

Deze week is de schoolpleincommissie weer bij elkaar geweest om te bespreken hoe het er nu voorstaat. De wensen en ideeën zijn duidelijk en inmiddels ingetekend. Ook is de eerste offerte binnen en volgt uiterlijk begin volgende week de ander. De subsidieaanvraag is de deur uit en de gesprekken met de gemeente lopen. U ziet dat wij niet stilgezeten hebben!
Binnenkort hopen wij te mogen starten met de eerste fase. Uiteraard kunnen wij dit niet alleen en zullen wij u vragen om uw hulp.
Mocht u op dit moment al een bijdrage kunnen leveren, in welke vorm dan ook, laat het ons zo snel mogelijk weten! 
Binnenkort leest u hier verdere ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,
De Schoolpleincommissie

SCHOOLVOETBALTOERNOOI GROEP 8 

De jongens hadden woensdag 8 mei het schoolvoetbaltoernooi. Onze eerste wedstrijd was tegen de Open Kring. Die verloren we helaas in de laatste minuut met 1-0. Er was ook een eerlijkheidsprijs, we gingen er vol voor maar helaas hebben we hem niet gewonnen. We hebben 2 wedstrijden gewonnen. Wij vonden het allemaal een super leuk toernooi. We wensen de kinderen die nog mee gaan doen veel succes!

Pieter en Thije

 

Nadat Willem de tactiek had uitgelegd begonnen de meisjes met de eerste wedstrijd. Het ging goed en in de eerste minuten werd er al gescoord. De eindstand was 3-0. De wedstrijd daarna ging wat minder, die verloren we. We baalden even maar daarna gingen we er weer bovenop. Daarna volgde een spannende wedstrijd, de einduitslag was 2-2. Helaas hadden we daarna weer verloren, met 3-1. Vervolgens speelden we 0-0 tegen de ONS. Uiteindelijk zijn we 4de geworden van de 6. De meeste meiden bleven nog even bij de finale kijken, het was dus een geslaagde middag.

Marlot en Naomi

Veluwe Wandeltocht

De Veluwe Wandeltocht staat dit jaar gepland op zaterdag 25 mei a.s. Uiteraard loopt de PWA ook weer mee.  Klik hier voor meer info inzake de wandeltocht.

KIDSRUN

Woensdag 5 juni is er een kidsrun.
Klik hier voor de flyer mbt de kidsrun.
 

DANSSCHOOL KONINGSSPELEN

Klik hier voor de flyer van de dansschool die aanwezig was bij de Koningsspelen!

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Ons adres:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Mailing aanpassen?
U kunt hier uw voorkeuren aanpassen of direct uitschrijven.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*