Bekijk deze email in de browser
Nr. 15  - 12 april 2019

Nieuws Basisonderwijs


 
Kind op Maandag
Thema week 16 (15 t/m 19 april)
Jezus leeft!

Johannes 19: 38-42 en 20: 1-23
Jezus wordt begraven, maar op de derde dag is het graf leeg. De dood is overwonnen, Jezus leeft!


Thema week 17 (23 t/m 26 april)
Jezus komt terug 

Johannes 20: 24-29 en 21: 1-23
Na Pasen is Jezus aan zijn leerlingen verschenen, maar Tomas was daar niet bij. Als hij hoort wat er gebeurd is, kan hij het niet geloven. Later ziet hij zelf ook dat Jezus leeft. Aan de oever van het meer verschijnt Jezus nog eens aan zijn leerlingen. Hun netten raken vol vis, Jezus eet met hen.Thema week 19 (06 t/m 10 mei)
Ik help je wel 

Ruth 1: 1-22 en 2: 1-17 
Noömi is uit Betlehem naar Moab verhuisd. In Moab sterven haar man Elimelech en haar beide zonen. Staat Noömi er nu helemaal alleen voor? Ze besluit terug te gaan naar Betlehem. Ruth, haar Moabitische schoondochter, gaat met haar mee. In Betlehem mag Ruth aren rapen op het land van Boaz.
 

Gebedsgroep PWA

De PWA is een school met een christelijke grondslag, dit is het ene moment beter zichtbaar dan het andere moment. Mede door alle ontwikkelingen van afgelopen schooljaar is het verlangen ontstaan om een gebedsgroep op te starten. Met deze gebedsgroep willen we door gebed God (nog meer) betrekken bij alle zaken op school. 
Vind je het fijn om mee te bidden? dit kan op verschillende manieren; 
- via een whatsapp-groep wisselen we onderwerpen uit waarvoor een ieder thuis kan bidden.
- vind je het fijner om samen te bidden, dan willen we eens per maand samen komen om te bidden. Elke eerste vrijdag van de maand starten we om 08:30 in het bso lokaal (kinderen zijn ook welkom).
Iedereen is van harte welkom om aan te sluiten. Voel je vrij om een keer mee te kijken en/of te bidden. 
 
Heb je vragen, gebedspunten of wil je aansluiten dan kun je meester Arjan aanspreken of emailen naar: arjandezeeuw@pwa-nijkerk.nl
 
Johanna de Meijer, Leneke Derksen en Jeanine de Vries

Vervangingsproblematie

De afgelopen maanden hebben we bijna in elke nieuwsbrief iets geschreven over de vervangingsproblematiek. Zo hebben we gesproken over het verdelen en vrij geven van groepen en het rouleren van leerkrachten, bij langdurige ziekte van een collega. De vervangingsproblematiek blijft onverminderd groot. Dit zorgt voor een hoge werklast en werkdruk voor de leerkrachten van de PWA. Bijna elke week hebben zij een extra groepje in de klas, omdat er een groep verdeeld moet worden. De klassen zijn op die dagen groot, met soms wel 35 leerlingen per lokaal. 
Op het directeurenoverleg is gesproken over de vervangingsproblematiek. Helaas hebben alle scholen binnen de stichting hiermee te maken. Na overleg binnen het CT van de PWA hebben we besloten dat de leerlingen, wanneer de leerkracht zich 's ochtends ziek meldt, direct naar huis gestuurd worden. Dit in navolging van het voorbeeld van andere scholen. We proberen zo het verdelen van groepen en daarmee de werkdruk van de leerkrachten te beperken.  Dit betekent dat iemand van het CT 's ochtends bij de deur staat om u te vragen uw kind weer mee naar huis te nemen of elders onder te brengen. Dit hebben we tot nu toe twee keer bij de hand gehad. In groep 3a en in groep 4b. Beide keren waren we erg blij met het begrip van de ouders van deze groepen. Wij kunnen ons voorstellen dat dit in verband met werk niet altijd lukt. In dat geval kunnen we uw kind op school opvangen en in een andere groep geplaatst. 

Palmpasenoptocht

Gerelateerde afbeelding


Komende maandag is onze jaarlijkse palmpasenoptocht. Deze optocht wordt gelopen door de kinderen uit de groepen 1, 2 en 3.
We hopen dat u samen met uw kind al druk bezig bent met het versieren van de stok.
Maandag om 14.00 uur bent u van harte uitgenodigd om een foto te maken van uw eigen kind.
Elke groep heeft dan een aangewezen plek op het plein waar u, uw kind kunt fotograferen. Om 14.10 uur start de optocht.
Route beschrijving:
We starten vanaf het kleuterplein. We lopen links het plein af richting het kleine speeltuintje. We lopen geheel langs het schoolplein richting de oude ingang van het grote plein, waar nu een schuur staat. Dan lopen we over de Gruttolaan. Hier slaan we rechtsaf de Wulpenhof in. We lopen rechtdoor en vervolgen onze optocht over het smalle paadje naar de Valkenhof. Op de Valkenhof gaan we weer verder over een smal paadje, zodat we over het bruggetje gaan. We komen dan op de Marishof. Hier staan de senioren woningen waar we omheen lopen. We geven hier de attenties en zingen bij de deuren. Vervolgens lopen we dezelfde route weer terug naar school.
 
 

IEP-toets

Op 16 en 17 april wordt de Eindtoets gemaakt door de kinderen van groep 8. De IEP meet de verplichte vaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen aan het einde van groep 8. De uitslag geeft informatie over het referentieniveau dat beheerst wordt en over het advies voor het voortgezet onderwijs. De definitieve adviezen zijn al gegeven, maar kunnen als de IEP-score daar aanleiding toe geeft naar boven bijgesteld worden. De uitslag is nooit een reden om het advies te verlagen.  De uitslag van de IEP toets geeft maar beperkt informatie over het kind. De adviezen die wij als leerkrachten groep 8 gegeven hebben zijn ook gebaseerd op studievaardigheden, (huis)werkhouding, eigenschappen en sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook wordt in gesprekken met het kind en de ouders zorgvuldig besproken wat past bij het kind en wat het zelf graag wil. De warme overdracht naar de vervolgscholen biedt alle ruimte om ook deze kanten van de leerlingen te belichten.  

Schoonmaakavond

Wilt u een schone school voor de kinderen? Help dan mee! 

Wilt u ook dat uw kind in een schone omgeving kan werken en spelen? Help dan mee en kom naar de schoonmaakavond op woensdag 17 april!Schoonmaakavond door ouders/verzorgers
 • Woensdag 17 april 19:30uur-21:30uur
 • Zowel onder- als bovenbouw
 • Graag zelf een emmer en schoonmaakspullen meenemen
 • Opgeven is niet nodig
 • Alle hulp is welkom, ook al kunt u maar een uurtje

Tot woensdag 17 april, we maken er een gezellige avond van!

Schoolvoetbal

Dit schooljaar doen een jongens- en een meisjesteam uit groep 8 mee aan het schoolvoetbaltoernooi. Het toernooi gespeeld worden op woensdag 8 mei op De Ebbenhorst, de velden van v.v. Sparta Nijkerk aan de Nachtegaalsteeg 1 in Nijkerk. Het wedstrijdprogramma loopt van ong. 13.00 – 18.00 uur.  We wensen de kinderen veel succes, maar vooral veel plezier! 

Van harte welkom om hen aan te moedigen! 

Interview met burgemeester Renkema


Groep 8a leerde hoe je een interview moet houden.
Hoe start je? Hoe vraag je door? Wat zijn goede vragen?
Hoe laat je merken dat je goed luistert? 

Thijs interviewde de burgemeester. Je ziet hoe trots
de burgemeester daarop is.  

Lees hier het volledige interview!
Hou je van spelletjes? Hou je van lezen? Hou je van gezelligheid?
Dan hebben we iets leuks voor jou en jouw familie!
En wat denk je? Je kunt er ook nog een prijsje mee winnen!
 
Wat moet je hiervoor doen?
Vraag op school of in de bibliotheek naar het BINGO formulier. Lees de opdrachten van de kaart door.
Ga dan naar de bibliotheek en neem een stapel boeken mee naar huis!
 
Je kunt dan zelf een boek gaan lezen en nog leuker: je kunt ook iemand van jouw familie vragen (je moeder of je vader, je broer of zus, je opa of oma…) of hij of zij je voor wil lezen.
Voorlezen, of samen lezen, of misschien vind je het ook erg leuk om een boek aan iemand anders voor te lezen. En als je dat nog wat lastig vindt, kun je ook vertellen waar het boek over gaat.
 
Lees samen met jouw familie één rij vol en deze namen vul je dan in op het BINGO formulier. Dan ga je met dit formulier naar jouw bibliotheek en voor ieder ingevuld vakje krijg je een sticker. Bij een volle rij ontvang je een presentje! Download hier de Bingokaarten.
 
Je kunt meedoen vanaf 19 april tot en met 5 mei.
Het formulier kun je tot uiterlijk 18 mei inleveren.
 
Astrid Herder
Leesconsulent Bibliotheek Nijkerk
 
KONINGSDAG 2019

 

Nijkerk, april 2019 

Aan de Nijkerkse basisscholen 

Betreft: Aubade 2019 

 

Geachte dames en heren, 

Op zaterdag 27 april vieren we Koningsdag. We hopen dat ook de Nijkerkse schoolkinderen massaal naar het Molenplein bij de Jumbo komen om de aubade voor koning Willem Alexander uit volle borst mee te zingen. 

De aubade begint om 10.00 uur en vindt plaats op het Molenplein bij de Jumbo. De aubade zal onder leiding staan van dhr. Bert Groothedde m.m.v. de muziekvereniging NSFC. 

De fanfare vertrekt om 09.30 uur vanaf het Gemeentehuis naar het Molenplein.  Het zou leuk zijn als zoveel mogelijk kinderen en volwassenen zich verzamelen bij het Gemeentehuis en vandaar meelopen naar het Molenplein.  

Bijgevoegd vindt u een blad met de liederen die tijdens de aubade worden gezongen (zie download hieronder). 

De liederen kunt u vanaf begin april beluisteren via www.onderwijsnijkerk.nl  menubalk Koningsdag 2019. 

Dit jaar worden er geen ballonnen meer opgelaten, maar er wordt wel iets anders met ballonnen gedaan. 

Na de aubade is er een traktatie voor de kinderen en koffie/thee voor de andere belangstellenden. 

Hierbij treft u aan: 

 1. Een blad met de te zingen liederen.  

Download hier het blad met de liedjes!

 1. De liederen zijn te beluisteren via www.onderwijsnijkerk.nl  menubalk Koningsdag 2019. 

Nadere bijzonderheden over het verdere verloop van deze dag vindt u in het speciale boekje dat door de Oranjevereniging uitgegeven zal worden. 

 

Met vriendelijke groet, 

Marko van der Zwaag 

Oranjevereniging Nijkerk 

Kalender
 • 16 april, Eindtoets groep 8
 • 17 april, Eindtoets groep 8, Schoonmaakavond
 • 18 april, Paarviering & - lunch (continurooster groepen 1 t/m 8 14.00 uur uit)
 • 19 april, Goede Vrijdag
 • 22 APRIL T/M 5 MEI MEIVAKANTIE
 • 6   mei, Luizencontrole
 • 8   mei, Gebiedsteam, Schoolvoetbal groep 8
 • 10 mei, Gebedsgroep, 08.30uur lokaal BSO (iedereen is welkom)

Nieuws uit de TSO


                                                
Tijdens de winterperiode was het mogelijk om 1 dag in de week te knutselen bij de TSO. Vele kinderen hebben er  leuke creaties van gemaakt. Wat te zien is op de fotocollage. Na de meivakantie hopen we op vele dagen mooi weer zodat we gezellig buiten kunnen spelen en als het  weer het  toelaat lekker picknicken op het plein.
Afgelopen tijd is er veel aandacht besteed aan het werven van TSO medewerksters. Tot de zomervakantie is het team compleet. Fatiha heeft de groep 5 van Ina overgenomen. Ina is begonnen aan een studie en baan in de zorg. Was even wennen maar zowel de kinderen van groep 5 als Fatiha hebben het super gezellig tussen de middag.
Het komt regelmatig voor dat we TSO medewerksters zoeken heeft u interesse of wil hierover informatie neem dan contact op met Sylvia of loop rond 12.00 uur of 13.00 uur  even het BSO lokaal in. Even een vrijblijvend gesprek is altijd mogelijk. 
Wij wensen alle ouders, kinderen en personeel van de PWA een gezellig Paasweekend, mooie Koningsdag en een fijne meivakantie.
TSO team Brood&Spelen
 


Namens het hele Team van de PWA
wensen wij u allen een hele fijne meivakantie toe!


 

 

 
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Ons adres:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Mailing aanpassen?
U kunt hier uw voorkeuren aanpassen of direct uitschrijven.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*