Bekijk deze email in de browser
Nr. 14  -  29 maart 2019

Nieuws Basisonderwijs


 
Kind op Maandag
Thema week 14 (1 t/m 5 april)
Ik vecht voor jou

Johannes 13: 31-38 en 18: 1-27
Petrus wil een echte vriend voor Jezus zijn. Maar kan hij dat ook? Kun je iemand blijven helpen als je zelf bang en onzeker wordt? Bij het vuur zegt Petrus drie keer dat hij Jezus niet kent.


Thema week 15 (8 t/m 12 april)
Is dit de koning?

Johannes 18: 28-40 en 19: 1-37
Jezus wordt bij Pilatus gebracht. Hij wordt geslagen en uitgelachen. Is dat nou een koning? Uiteindelijk sterft Jezus aan het kruis. Hij lijkt wel een misdadiger. Moet het verhaal dan zo aflopen?
Gebedsgroep PWA

De PWA is een school met een christelijke grondslag, dit is het ene moment beter zichtbaar dan het andere moment. Mede door alle ontwikkelingen van afgelopen schooljaar is het verlangen ontstaan om een gebedsgroep op te starten. Met deze gebedsgroep willen we door gebed God (nog meer) betrekken bij alle zaken op school. 
Vind je het fijn om mee te bidden? dit kan op verschillende manieren; 
- via een whatsapp-groep wisselen we onderwerpen uit waarvoor een ieder thuis kan bidden.
- vind je het fijner om samen te bidden, dan willen we eens per maand samen komen om te bidden. Elke eerste vrijdag van de maand starten we om 08:30 in het bso lokaal (kinderen zijn ook welkom).
Iedereen is van harte welkom om aan te sluiten. Voel je vrij om een keer mee te kijken en/of te bidden. 
 
Heb je vragen, gebedspunten of wil je aansluiten dan kun je meester Arjan aanspreken of emailen naar: arjandezeeuw@pwa-nijkerk.nl
 
Johanna de Meijer, Leneke Derksen en Jeanine de Vries

Leerlingtevredenheid

Jaarlijks dienen scholen in ons land een zgn. Monitor Sociale Veiligheid af te nemen. Het betreft een vragenlijst van 22 vragen.  Met het onderzoek krijgt de school een goed beeld van de tevredenheid van leerlingen en  de sociale veiligheid onder leerlingen. De vragenlijst wordt afgenomen in groep 6, 7 en 8. De resultaten worden op schoolniveau besproken in het team, bovenschools besproken binnen PCO Gelderse Vallei en gedeeld met de Onderwijsinspectie. De afnamen vindt plaats in april. Ook de MR van onze school wordt geïnformeerd over de resultaten.

Lerarentekort blijft onverminderd voelbaar

Ook deze week hadden we op de PWA weer te maken met ziekteverlof van leerkrachten. Geen ernstige zaken maar wel vervelend vooral omdat we ze niet vervangen kregen. Bij afwezigheid doen we een beroep op onze invalpool via een bemiddelingsbureau. Die heeft alle aanvragen van deze week niet kunnen invullen. Allereerst delen we dan 1 dag een groep op over andere klassen. We merken dat dit opdelen van een groep over andere klassen een flinke taakverzwaring is voor leerkrachten. Ondanks het opdelen moesten we ook deze week weer groepen naar huis sturen. Opnieuw heel erg vervelend en ongewenst. We willen onderwijs geven en het beste doen voor onze leerlingen maar we staan met de rug tegen de muur.

Update onderwijsontwikkelingen

Het is weer tijd voor een nieuwe update omtrent de onderwijsontwikkelingen op de PWA. Op dit moment zijn we ruim een jaar aan het werk met het verbeterplan. We zijn trots op de successen en trots op elkaar als team van de PWA. Iedereen werkt keihard om de PWA te verbeteren en de basis op orde te brengen. In deze update praten we u weer bij omtrent een aantal onderwerpen.  

Formatie en groepsverdeling 2019-2020
Bijna ongemerkt gaat het schooljaar door en we zijn in de eerste fase van het nadenken over de formatie en groepsverdeling gekomen. De schoolleiding heeft daarover contact met de beleidsmedewerkers van het kantoor van PCO Gelderse Vallei. De PWA krijgt te maken met krimp door afname van het aantal leerlingen. Daarnaast zijn er ook nieuwe aanmeldingen voor het komende jaar. Het MT van de school zet de leerlingaantallen op een rij om te kijken naar een goede groepsindeling. Teamleden mogen jaarlijks hun wensen voor het nieuwe schooljaar kenbaar maken. Bij de samenstelling van de groepen wordt daar zoveel mogelijk rekening mee gehouden. Daarbij proberen we zoveel mogelijk stabiliteit te behouden en dat wat goed gaat ook zo te laten. De MR (Medezeggenschapsraad) volgt onze ontwikkelingen en denkt mee over de te nemen stappen. In april komen alle directeuren van de stichting samen om te kijken naar de personele invulling. Waar is er formatieruimte? Waar is er krimp? Wie wil gebruik maken van de mogelijkheid om op een andere school te gaan werken? Wie wil er met pensioen? Welke studenten kunnen we aan ons binden en bieden we een baan aan? Voorlopig puzzelen we nog intern maar u wordt op de hoogte gehouden van het proces.

Schoolontwikkeling 2019-2020
Behalve formatie en groepsverdeling denken we ook al een beetje na over de schoolontwikkeling voor het komende jaar. Er is heel veel werk verzet in dit lopende schooljaar. Het grote bord in de personeelskamer met alle ontwikkelingsvoornemens voor dit schooljaar is een stuk leger geworden. Veel kleine en grotere doelen zijn gerealiseerd. Ook komend jaar werken we verder aan het thema ‘De Basis op Orde.’ De zorg voor leerlingen en de interne begeleiding zijn op orde. De procedures en afspraken werken goed en blijken te functioneren. Nog dit schooljaar hakken we een knoop door over een nieuwe methode aanvankelijk lezen in groep 3. Komend jaar gaan we die invoeren. In de komende weken bepalen we met elkaar welke andere thema’s we nog willen aanpakken.

Audit

Audit PWA-Branding 

Alle scholen van stichting PCO Gelderse Vallei doen dit jaar mee aan een audit. Dit betekent dat scholen bij elkaar gaan kijken naar een specifiek onderwerp. De PWA is gekoppeld aan De Branding uit Barneveld. De Branding zal bij ons komen kijken naar het onderwerp didactisch handelen. Andersom gaan wij op ditzelfde onderwerp kijken bij de Branding. Voorafgaand aan de audit schrijven beide scholen een zelfevaluatie aan de hand van een kijkwijzer. Hoe vinden wij dat we ervoor staan? De audit op de PWA zal plaatsvinden op donderdag 9 mei en bestaat uit klassenbezoeken, gesprekken met leerlingen, leerkrachten en het CT. Voor ons als PWA een mooie kans om na een jaar verbeterplan te laten beoordelen hoe wij ervoor staan. Hoe is het Effectieve Directe Instructiemodel (EDI) zichtbaar in de klassen? Wordt er een doorgaande lijn waargenomen? Wat zijn verbeterpunten? De resultaten van de audit worden eind mei door het auditteam van de Branding aan het team van de PWA gepresenteerd. Uiteraard informeren wij u over deze resultaten.  

Bedankt AC!

Wat ziet de hal er weer mooi uit!
We zijn helemaal in de lente sferen. 

Regiegroep Ouderbetrokkenheid 3.0

Maandag 1 april komt de regiegroep weer samen. We zijn bezig om de 10 criteria die tijdens de Samenwerkingsdag zijn besproken te verwerken.

We zijn bezig geweest met de inloop om 08.20  en 13.05. Wanneer er zaken zijn die we hebben afgerond, informeren wij jullie via deze nieuwsbrief.

Studiedag 3 april

Woensdag 3 april is een volledige studiedag (8.30-18.00) voor de leerkrachten. De kinderen zijn op die dag dus vrij. Op de studiedag staan een aantal onderwerpen centraal: visie, formatie, jaarplanning en werkdrukgelden. We hopen op een mooie, zinvolle dag, waarbij ook aandacht zal zijn voor teambuilding. Een dag van inhoud en ontspanning om zo samen verder te bouwen aan de PWA.

UITNODIGING VOOR ALLE GROEPEN

UITNODIGING                                                     
woensdag 10 april
 

Ik hou van Holland
De wereld rond

 
 
Beste ouders en belangstellenden,
 
Wilt u informatie over Holland of over reizen naar andere delen van de wereld? Informatie inwinnen over uw vakantiebestemming?
Dan mag u dit niet missen..

Datum: 10 april 2019
Tijd: 11.30-12.00 uur

 
Locatie: In alle groepen van de PWA
 
Kinderen en team van de PWA
 
 
Koningsspelen

Vrijdag 12 april
zijn er weer de koningsspelen. Dit jaar zal dat weer op 2 locaties gevierd worden.
De groepen 1 en 2 sporten in sporthal Strijland. De groepen 3 t/m 8 sporten op sportpark Ebbenhorst (vv Sparta Nijkerk).

Groep 1 en 2
De opening van de koningsspelen voor de groepen 1 en 2 zal verzorgd worden door Dance Centre Nijkerk www.dancecentreamersfoort.nl o.l.v. Daisy van den Brandhof. Ze dansen op het liedje Pasapas (Kinderen voor Kinderen à https://www.youtube.com/watch?v=Ux2SYiBtrLM).
Voor de Flyer klik hier 
 
De kleuters zijn om 12.00 uur vrij.
 
We  zijn op zoek naar ouders die willen meehelpen met de spelletjes. Deze ouders begeleiden een groepje met kinderen in sporthal Strijland. Meld u voor 1 april aan bij de leerkracht van uw kind.

Groep 3 en 4
We zijn op zoek naar ouders die willen autorijden en op het veld van sportpark Ebbenhorst een groepje met kinderen willen begeleiden. Meld u voor 1 april aan bij de leerkracht van uw kind.
De kinderen van groep 3 en 4 zijn om 12.00 uur vrij.

Groepen 5 t/m 8
We zijn op zoek naar ouders die willen meefietsen (heen en terug). Meld u voor 1 april aan bij de leerkracht van uw kind. Op het veld wordt de dag geopend met Pasapas (Kinderen voor kinderen).
De kinderen van groep 5 t/m 8 nemen zelf een bord en bestek mee voor de lunch.  
Om 14.00 uur zijn alle kinderen vrij (continurooster).

We verzamelen om 08.30 uur in sportoutfit (rood-wit-blauw of oranje) op school.
Vanuit school vertrekken we lopend (groep 1 en 2) , met de auto (groep 3 en 4) of op de fiets
(groep 5 t/m 8).
Tussen 09.00 en 11.00 zijn wij waarschijnlijk te vinden op de sportlocaties (op het moment van schrijven zijn de exacte tijden nog niet bekend voor de groepen 3 t/m 8).
De groepen 3 t/m 8 worden verwacht zelf een pauzehap mee te nemen; denk ook aan een bidon met water. Voor de groepen 1 en 2 wordt dit geregeld.
Wij hopen op gezellige, sportieve en zonnige koningsspelen!

 
Met vriendelijke groeten,
De koningsspelen commissie

Palmpasenoptocht


Maandagmiddag 15 april om 14.00 uur is onze jaarlijkse Palmpasen optocht. Deze optocht wordt gelopen door de kinderen uit de groepen 1, 2 en 3.
Volgende week krijgen de kinderen het crêpepapier mee naar huis. We willen u verzoeken om twee stokjes ( één van ongeveer 70 cm en de andere van ongeveer 40 cm) kruislings op elkaar te bevestigen en deze omwikkelen met het door school gegeven crêpepapier. De verdere versiering moet ook dit jaar thuis worden gedaan.  Wilt u stok voorzien van een punt voor de broodhaantjes en naam.

Laat u aan de bovenkant van de stok ongeveer 7 cm over? Dat is handig in verband met het broodhaantje dat er op school wordt op gezet.
Op maandag 15 april mogen de stokken weer mee terug naar school genomen worden.
 
 

 
De insteek van de Palmpasen optocht is dit jaar anders dan voorheen.
We zullen in de klassen meer aandacht besteden aan het lijdensverhaal van Jezus. We zingen hierover liedjes in de klas. 
Ook willen we de kinderen meer vertellen over de palmpaasstok. Elk onderdeel  van de palmpaasstok een betekenis.
Daarnaast lopen we dit jaar ook langs de seniorenwoningen aan de Marishof en daar brengen we een kleine attentie bij de bewoners.
Verdere informatie volgt nog. 
 
Kalender
  • 3   april, Studiedag voor het hele Team, alle groepen zijn vrij
  • 5   april, Gebedsgroep 08.30uur lokaal BSO
  • 10 april, Ik hou van Holland 'De Wereld Rond' (zie uitnodiging)
  • 10 april, Gebiedsteam
  • 10 april, AC vergadering
  • 12 april, Koningsspelen (zie boven actuele tijden)

Vakantierooster schooljaar 2019-2020

 

Vakanties 2019 - 2020

1e Vakantiedag

Laatste Vakantiedag

weeknr(s).

Herfstvakantie

21-10-2019

25-10-2019

wk. 43

Kerstvakantie

23-12-2019

3-1-2020

wk. 52 en wk. 1

Voorjaarsvakantie

24-2-2020

28-2-2020

wk. 9

Goede vrijdag en 2e Paasdag

10-4-2020

13-4-2020

wk. 15 en wk.16

Meivakantie

28-4-2020

8-5-2020

wk. 18 en wk.19

Hemelvaart

21-5-2020

22-5-2020

wk. 21

Pinkstervakantie

1-6-2020

1-6-2020

wk. 23

Zomervakantie

20-7-2020

28-8-2020

wk. 30 - wk. 35

 

 

 

 

Koningsdag Maandag 27-04-2020

 
 

Koningsspelen op vrijdag 24 april 2020 (is nog niet definitief)

Aanmelden nieuwe leerlingen


Het lijkt misschien nog erg ver, maar toch gaan we zo langzamerhand voorzichtig met de planning van het nieuwe schooljaar aan de gang. Voor ons is het erg belangrijk om te weten hoeveel groepen we kunnen maken.
Misschien zijn er ouders die nu al weten dat hun kinderen, bv. door een verhuizing, volgend schooljaar niet meer op de PWA zitten. Wilt u dit dan z.s.m. aan ons doorgeven?
Wanneer er kinderen zijn die in het volgend schooljaar vier jaar worden en nog niet zijn opgegeven, wilt u dit dan binnenkort doen? Inschrijfformulieren kunt u ophalen bij de directie.

Schoolplein

Een groep actieve ouders en leerkrachten heeft een start gemaakt met het maken van plannen voor de aanpak van het schoolplein. De eerste voorlopige tekeningen liggen op tafel. In 2023 – het duurt nog even- zal het huidige gebouw van de PWA grondig worden gerenoveerd. Ook het speelplein wordt dan aangepakt. Tot die tijd is het de bedoeling een kleine(re) aanpassing van het huidige plein te laten uitvoeren. Vanuit de ouders is er veel motivatie en enthousiasme. Mogelijk wordt een deel van het werk ook uitgevoerd met behulp van ouders om de kosten te drukken. Het geld van de fancy fairs van de afgelopen jaren wordt gebruikt voor de eerste fase van de renovatie. Er wordt mogelijk nog een beroep gedaan op andere fondsen. Bij de keuze van speeltoestellen willen we ook onze leerlingen betrekken. Al met al een mooie start.

PWA Goede Doel


In de nieuwsbrief van 21 februari heeft u kunnen lezen over het goede doel dat einde van het schooljaar plaatsvindt. Het goede doel is: onderzoek naar de ziekte ADCA. De vader van Thije (gr8) zijn zusje Benthe (gr6) lijdt aan deze ziekte. Er is nog veel onderzoek nodig om deze ziekte te kunnen behandelen en genezen. Vandaar dit doel. Het geld zal hiervoor door een sponsorloop bij elkaar worden gebracht. Naast dit doel zal er ook geld bij elkaar gebracht worden voor de vernieuwingen voor het schoolplein. Er wordt al veel gebrainstormd en samengewerkt door ouders, kinderen en leerkrachten om te bekijken wat we met het schoolplein kunnen doen.
Ondertussen zullen we met het zendingsgeld verder sparen voor stichting Hartekind.

Vorig schooljaar is er een prachtig bedrag opgehaald. Dit jaar wordt het bedrag in tweeën verdeeld, zodat ieder doel evenveel heeft. Hopelijk lukt om dit jaar weer om zo’n mooi bedrag neer te zetten!
Gezocht! Kinderkleding voor het goede doel!

Vrijdag 12 april is er een voorjaarsevent waarin tweedehands kinderkleding te koop aangeboden wordt voor het goede doel. De organisatie is op zoek naar kinderkleding die verkocht mag worden.

Voor informatie klik hier

 
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*