Nr. 13 - 15 maart 2019

Nieuws Basisonderwijs
 
Kind op Maandag
Thema week 12 (18 t/m 22 maart): Help, Help, Hoera!
Johannes 11:45-47 en 12: 1-19
Er klinken verschillende geluiden door elkaar. Veel mensen juichen voor Jezus, ze zijn blij om wat hij doet en wie hij is. Maar er zijn ook mensen die het maar niks vinden. Zij willen dat er een einde komt aan Jezus'
optreden. 
 
Kind op Maandag
Thema week 13 (25 t/m 29 maart): Moet het echt?
Johannes 12: 20-36 en 13: 1-30
Jezus vertelt zijn leerlingen wat er zal gaan gebeuren: Hij zal dood gemaakt worden en weer opstaan. Moet dat echt? Tijdens een maaltijd knielt Jezus neer en was de voeten van zijn leerlingen. Hoort het wel zo, een meester die de voeten van zijn leerlingen wast? Het moet echt zo, vertelt Jezus. Als je bij hem wilt horen, moet je worden zoals hij. 
 
Kalender
 
21 maart                      Kangoeroewedstrijd
22 maart                      Groepen 1 en 2 vrije dag
25 maart                      MR-vergadering
3 april                           Studiedag, alle groepen vrij

Groepen 1 en 2 vrij

Vrijdag 22 maart hebben de groepen 1 en 2 een vrije vrijdag. 

Studiedag 3 april

Woensdag 3 april hebben wij een studie dag, alle groepen zijn dan vrij. 

Kangoeroewedstrijd
Donderdag 21 maart is het weer zover, de W4 Kangoeroe reken/wiskunde wedstrijd. In de periode tussen de kerst- en herfstvakantie zijn er voorrondes in de groepen 3 t/m 8 geweest. Per klas zijn er 2 tot 3 leerlingen die door mogen naar de schoolronde. Deze schoolronde is op donderdag 21 maart. De precieze tijden volgen later, natuurlijk wordt er rekening gehouden met de gymtijden.
We wensen iedereen alvast veel succes!

Vervangingsproblematiek

De kans is groot dat u iets gemerkt heeft van de vervangingsproblematiek waar we mee te maken hebben. In het hele basisonderwijs is het moeilijk om invallers te vinden als leerkrachten een cursus hebben of ziek zijn. De afgelopen weken hebben we vaak klassen moeten verdelen of groepen naar huis moeten sturen. Dit is incidenteel niet erg, maar komt helaas steeds vaker voor. We doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat ook bij ziekte elke klas een eigen leerkracht heeft, maar dit is vaker niet dan wel te regelen. 

Vanuit de stichting is beleid opgesteld m.b.t. het vrij geven van groepen. De afspraak is dat de eerste dag de groep verdeeld en de tweede dag vrij gegeven wordt, als er geen invaller te vinden is. Helaas moeten we hier soms van afwijken. Bijvoorbeeld als er al andere groepen verdeeld worden en er plotseling nog een leerkracht ziek wordt (zoals vorige week bij groep 3A). We kunnen namelijk niet meer dan twee groepen per dag verdelen, om te voorkomen dat de klassen overvol raken. Bij langdurige inval, zoals in groep 6A vanwege de ziekte van juf Loes, moeten we wekelijks op zoek naar inval. We willen voorkomen dat telkens dezelfde groep verdeeld moet worden of vrij krijgt. Verdelen is namelijk een noodoplossing. De kinderen werken tijdens zo'n dag zelfstandig in een andere groep, maar krijgen vrijwel geen les. Ook bij een vrije dag krijgen de kinderen geen onderwijs. Om die reden hebben we besloten om, in navolging van andere scholen binnen de stichting, te rouleren met vrij geven en verdelen. Het kan dus voorkomen dat we besluiten een andere groep vrij te geven of te verdelen, zodat de leerkracht van die groep kan invallen in de groep waar er een vervangingsprobleem is. Zo voorkomen we dat één groep veel onderwijs mist en proberen we de lasten van de vervangingsproblematiek te verdelen over de verschillende groepen. Als dit voorkomt wordt u hier per mail, minimaal een dag van te voren van op de hoogte gesteld. 

Gebedsgroep

De PWA is een school met een christelijke grondslag, dit is het ene moment beter zichtbaar dan het andere moment. Mede door alle ontwikkelingen van afgelopen schooljaar is het verlangen ontstaan om een gebedsgroep op te starten. Met deze gebedsgroep willen we door gebed God (nog meer) betrekken bij alle zaken op school.
Vind je het fijn om mee te bidden? dit kan op verschillende manieren;
- via een whatsapp-groep wisselen we onderwerpen uit waarvoor een ieder thuis kan bidden.
- vind je het fijner om samen te bidden, dan willen we eens per maand samen komen om te bidden. Elke eerste vrijdag van de maand starten we om 08:30 in het bso lokaal (kinderen zijn ook welkom).
Iedereen is van harte welkom om aan te sluiten. Voel je vrij om een keer mee te kijken en/of te bidden.
Heb je vragen, gebedspunten of wil je aansluiten dan kun je meester Arjan aanspreken of emailen naar: arjandezeeuw@pwa-nijkerk.nl
Johanna de Meijer, Leneke Derksen en Jeanine de Vries
Nieuw MR-lid gezocht!

 

Beste ouders, 

Binnen de medezeggenschapsraad (MR) zijn wij op zoek naar een enthousiaste ouder die onze MR wil komen versterken!  

Aanmelden kan tot 26 april via de mail (mr@pwa-nijkerk.nl).  

 

Wie zitten er in de MR?  

De MR bestaat uit zes leden, drie personeelsleden en drie ouders. Ieder MR-lid heeft zitting voor een periode van 3 jaar en kan zich na afloop van de zittingsperiode herkiesbaar stellen. Momenteel zijn Marieke Vredenberg (moeder van Pieter gr 8), Gert Bouwman (vader van Tim gr 7 en Sander gr 5) en Daphne Stemkens (moeder van Imo gr 5 en Merel gr 2) de ouderleden in de MR. Aan het einde van dit schooljaar stopt Marieke omdat haar zoon naar het voortgezet onderwijs gaat.  

Marjolein Steen (gr 1), Tirza Benschop (gr 3) en Jannie van Netten (gr 4) zijn momenteel de personeelsleden in de MR.  

 

Wat wordt er van u verwacht als MR-lid?  

In de MR worden allerlei onderwerpen besproken die met de school en het onderwijs te maken hebben. Voor de ouders in de MR is het niet noodzakelijk dat zij inhoudelijk op alle onderwerpen deskundig zijn. Betrokkenheid bij en interesse in wat er op school speelt is veel belangrijker. Verder wordt van MR-leden gevraagd vergaderstukken te lezen en mee te denken over nieuwe ontwikkelingen. Ook kan een MR-lid contact met de achterban zoeken door met andere ouders te praten over hun mening en die informatie door te geven aan de rest van de MR. De vergaderingen van de MR vinden ongeveer 6 keer per jaar 's avonds op school plaats. De directeur is bij een deel van iedere vergadering aanwezig. 

 

Heeft u interesse en/of wilt u meer informatie? Spreek ons aan of stuur een mail naar mr@pwa-nijkerk.nl. We ontvangen uw reactie graag voor 26 april! 

Palmpasenoptocht

De komende weken leven we weer naar het Paasfeest toe. In de klassen schenken we weer aandacht aan het paasverhaal. Ook Palmpasen zal hierbij aanbod komen. Daarom is maandagmiddag 15 april om 14.00 uur onze jaarlijkse Palmpasen optocht. Deze optocht wordt gelopen door de kinderen uit de groepen 1, 2 en 3. Voorgaande jaren was de optocht op vrijdag maar i.v.m. de Koningsspelen lopen we dit jaar op maandag.

Uiterlijk 5 april krijgen de kinderen uit deze groepen twee kleuren crêpepapier mee. We willen u verzoeken om twee stokjes ( één van ongeveer 70 cm en de andere van ongeveer 40 cm) kruislings op elkaar te bevestigen en deze omwikkelen met het door school gegeven crêpepapier. Wilt u zorgen dat er een punt bovenop de stok zit, zo kunnen de broodhaantjes makkelijk geprikt worden.

Verdere informatie volgt nog.

Nieuws BSO
 

Nationale Pannenkoekendag

 

Info Pannenkoeken dag donderdag 21maart

De juffen van de TSO zorgen ervoor dat er voor ieder kind 1 pannenkoek is gebakken. Mocht uw zoon/dochter hieraan niet voldoende hebben dan graag een lunchpakketje extra meegeven.  

                                                                                                                 

Kinderen die op donderdag altijd al gebruik maken van de TSO hoeven niets te doen. 

Kinderen die op een andere dag gebruik van de TSO kunnen eenmalig van dag ruilen in deze week. Dit dan uiterlijk dinsdag 19 maart melden bij de coördinator. 

Kinderen die flexibel gebruik maken van de TSO kunnen door ouders op gegeven worden voor deze dag, uiterlijk dinsdag 19 maart. Deze dag word net als andere flexibele dagen in rekening gebracht. 

Wij hebben er zin in en gaan er een gezellige TSO van maken. 

Gaan er van uit dat de kinderen het ook leuk vinden en een goed humeur en blijde lach meenemen deze dag. 

 

Aanmelden voor dinsdag 19 maart door appje te sturen na 0638822156 of mail na pwanijkerk@broodspelen 

Klik hier voor de flyer 
hier 

 

Groet de juffen van de TSO Brood&Spelen  
verbinding  | uitdaging  | ontplooiing  | verantwoordelijkheid
Copyright © 2019, Pr. Willem-Alexanderschool, alle rechten voorbehouden

Onze e-mailadres is:
directie@pwa-nijkerk.nl

Wilt u deze e-mail nieuwsbrief niet meer ontvangen?
U kunt uw voorkeuren updaten of u uitschrijven van nieuwsbrief